DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
SONG THỦ LÔ TRONG NGÀY
 

SONG THỦ VIP

Là cách chơi bộ 2 con trong ngày vào tiền đều nhau

Ví dụ số vốn 10tr thì mức vào khuyến khích là 50đ/con

Dautu888.com

 

XEM SỐ "SONG THỦ VIP" HÔM NAY >>>

 
 

SONG THỦ LÔ NGÀY 15/12/2018

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

SONG THỦ VIP NGÀY 08/04/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 08/04/2018

 

Cặp 26,27 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

26,27 x 50 điểm/con 

KQ:

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 07/04/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 07/04/2018

 

Cặp 98,99 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

98,99 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 98

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 06/04/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 06/04/2018

 

Cặp 11,12 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

11,12 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 05/04/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 05/04/2018

 

Cặp 66,65 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

66,65 x 50 điểm/con 

KQ: 65

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 04/04/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 04/04/2018

 

Cặp 86,87 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

86,87 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 86,87

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 03/04/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 03/04/2018

 

Cặp 77,78 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

77,78 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 02/04/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 02/04/2018

 

Cặp 92,93 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

92,93 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 31/03/2018

Ngày 31/03/2018 web nghỉ chốt số

Tổng kết tháng 3: 

Vốn 10tr - Cặp 3 ngày : Lãi 16.550.000 đ

Vốn 10tr - Song thủ lô : Lãi 20.500.000 đ

Vốn 10tr - Dàn 3 con: 22.900.000 đ

Ngày 31/03 anh em chơi vui vẻ 

04,05 x 50 điểm/con

KQ: Ăn 04

Dautu888.com

SONG THỦ VIP NGÀY 29/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 29/03/2018

 

Cặp 86,87 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

86,87 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 28/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 28/03/2018

 

Cặp 51,52 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

51,52 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 51

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 27/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 27/03/2018

 

Cặp 21,22 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

21,22 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 22,22

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 26/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 26/03/2018

 

Cặp 25,26 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

25,26 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 26

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 25/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 25/03/2018

 

Cặp 12,14 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

12,14 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 24/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 24/03/2018

 

Cặp 44,45 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

44,45 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 44,45

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 23/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 23/03/2018

 

Cặp 42,43 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

42,43 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 42,43

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 22/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 22/03/2018

 

Cặp 41,42 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

41,42 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 41

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 21/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 21/03/2018

 

Cặp 22,23 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

22,23 x 50 điểm/con 

KQ: 

hệ thống nạp thẻ bị lỗi, anh em liên hệ qua hotline 01238.567.678 để đc hỗ trợ

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 19/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 19/03/2018

 

Cặp 28,29 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

28,29 x 50 điểm/con 

KQ: 

hệ thống nạp thẻ bị lỗi, anh em liên hệ qua hotline 01238.567.678 để đc hỗ trợ

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 18/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 18/03/2018

 

Cặp 04,05 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

04,05 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 04,05,05

hệ thống nạp thẻ bị lỗi, anh em liên hệ qua hotline 01238.567.678 để đc hỗ trợ

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 17/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 16/03/2018

 

Cặp 57,58 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

57,58 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 15/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 15/03/2018

 

Cặp  chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

41,42 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 42

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 13/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 13/03/2018

 

Cặp  chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

45,46 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 46,46

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 12/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 12/03/2018

 

Cặp  chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

11,12 x 50 điểm/con 

KQ:

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 11/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 11/03/2018

 

Cặp 92,93 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

92,93 x 50 điểm/con 

KQ:

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 10/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 10/03/2018

 

Cặp 15,16 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

15,16 x 50 điểm/con 

KQ:

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 09/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 09/03/2018

 

Cặp 65,66 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

65,66 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 65

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 08/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 08/03/2018

 

Cặp 08,09 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

08,09 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 07/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 07/03/2018

 

Cặp 81,82 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

81,82 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 81,82

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 06/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 06/03/2018

 

Cặp 24,25,54,55 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

24,25,54,55 x 25 điểm/con 

KQ: Ăn 24,55

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 04/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 04/03/2018

 

Cặp 41,42 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

41,42 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 03/03/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 03/03/2018

 

Cặp 83,84 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

83,84 x 50 điểm/con 

KQ:  Ăn 84

Dautu888.com

 
Trang 8/10
1 ...
8
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | cho thuê nhà vệ sinh | cho thuê nhà vệ sinh công trường cho thuê nhà vệ sinh công cộng | cho thuê nhà vệ sinh di động | http://nhavesinhhanoi.com |