DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
SONG THỦ LÔ TRONG NGÀY
 

SONG THỦ VIP

Là cách chơi bộ 2 con trong ngày vào tiền đều nhau

Ví dụ số vốn 10tr thì mức vào khuyến khích là 50đ/con

Dautu888.com

 

XEM SỐ "SONG THỦ VIP" HÔM NAY >>>

 
 

SONG THỦ LÔ NGÀY 08/10/2018

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

SONG THỦ LÔ NGÀY 02/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 02/06/2018

 

Cặp 62,63 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

62,63 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 62

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 01/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 01/06/2018

 

Cặp 95,96 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

95,96 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 31/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 31/05/2018

 

Cặp 87,88 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

87,88 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 30/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 30/05/2018

 

Cặp 08,09 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

08,09 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 08,09

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 29/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 29/05/2018

 

Cặp 65,66 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

65,66 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 66

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 28/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 28/05/2018

 

Cặp 71,72 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

71,72 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 72

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 27/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 27/05/2018

 

Cặp 50,51 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

50,51 x 50 điểm/con 

KQ:

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 26/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 26/05/2018

 

Cặp 42,43 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

42,43 x 50 điểm/con 

KQ:

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 25/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 25/05/2018

 

Cặp 62,63 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

62,63 x 50 điểm/con 

KQ:

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 24/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 24/05/2018

 

Cặp 74,75 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

74,75 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 74

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 23/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 23/05/2018

 

Cặp 22,23 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

22,23 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 22

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 22/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 22/05/2018

 

Cặp 65,66 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

65,66 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 65

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 21/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 21/05/2018

 

Cặp 51,52 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

51,52 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 20/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 20/05/2018

 

Cặp 24,25 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

24,25 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 24,25

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 18/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 18/05/2018

 

Cặp 85,86 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

85,86 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 86

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 17/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 17/05/2018

 

Cặp 84,85 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

84,85 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 84

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 16/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 16/05/2018

 

Cặp 71,72 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

71,72 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 71

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 15/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 15/05/2018

 

Cặp 52,53 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

52,53 x 50 điểm/con 

KQ:

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 14/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 14/05/2018

 

Cặp 60,61 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

60,61 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 61

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 13/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 13/05/2018

 

Cặp 60,61 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

60,61 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 12/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 12/05/2018

 

Cặp 80,81 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

80,81 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 81

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 11/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 11/05/2018

 

Cặp 25,26 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

25,26 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 10/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 10/05/2018

 

Cặp 42,43 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

42,43 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 43

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 09/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 08/05/2018

 

Cặp 36,37 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

36,37 x 50 điểm/con 

KQ:

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 08/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 08/05/2018

 

Cặp 23,24 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

23,24 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 23,24

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 07/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 07/05/2018

 

Cặp 83,84 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

83,84 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 06/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 06/05/2018

 

Cặp 24,25 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

24,25 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 25

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 05/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 05/05/2018

 

Cặp 68,69 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

68,69 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 04/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 04/05/2018

 

Cặp 86,87 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

86,87 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 87

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 03/05/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 03/05/2018

 

Cặp 86,87 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

86,87 x 50 điểm/con 

KQ:

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 01/05/2016

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 01/05/2018

 

Cặp 44,45 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

44,45 x 50 điểm/con 

KQ:

Dautu888.com

 
Trang 5/8
1 ...
5
... 8
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/