DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
SONG THỦ LÔ TRONG NGÀY
 

SONG THỦ VIP

Là cách chơi bộ 2 con trong ngày vào tiền đều nhau

Ví dụ số vốn 10tr thì mức vào khuyến khích là 50đ/con

Dautu888.com

 

XEM SỐ "SONG THỦ VIP" HÔM NAY >>>

 
 

SONG THỦ LÔ NGÀY 18/01/2019

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

SONG THỦ LÔ NGÀY 22/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 22/09/2018

 

Cặp 56,57 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

56,57x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 56,57

Tháng 9: Tạm + 10.500k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 20/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 20/09/2018

 

Cặp 54,55 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

54,55 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 55

Tháng 9: Tạm + 7.000k

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 19/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 19/09/2018

 

Cặp 56,57 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

56,57 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 57,57

Tháng 9: Tạm + 5.250k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 18/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 18/09/2018

 

Cặp 97,98 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

97,98 x 50 điểm/con 

KQ: ĂN 97

Tháng 9: Tạm -500k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 17/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 17/09/2018

 

Cặp 80,81 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

80,81 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 9: Tạm - 2.250k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 16/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 16/09/2018

 

Cặp 57,58 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

57,58 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 58

Tháng 9: Tạm hoà

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 15/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 15/09/2018

 

Cặp 25,26 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

25,26 x 50 điểm/con 

KQ:

Tháng 9: Tạm - 1.750k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 14/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 14/09/2018

 

Cặp 32,33 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

32,33 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 33

Tháng 9: Tạm + 500k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 13/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 13/09/2018

 

Cặp 22,23 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

22,23 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 23

Tháng 9: Tạm - 1.250k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 12/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 12/09/2018

 

Cặp 74,75 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

74,75 x 50 điểm/con 

KQ:

Tháng 9: Tạm -3.000k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 11/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 11/09/2018

 

Cặp 10,11 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

10,11 x 50 điểm/con 

KQ:

Tháng 9: Tạm - 750k

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 10/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 10/09/2018

 

Cặp 18,19 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

18,19 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 19

Tháng 9: Tạm + 1.500k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 09/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 09/09/2018

 

Cặp 58,59 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

58,59 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 59

Tháng 9: Tạm - 250k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 08/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 08/09/2018

 

Cặp 50,51 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

50,51 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 9: Tạm -2.000k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 07/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 07/09/2018

 

Cặp 10,11 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

10,11 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 11,11

Tháng 9: Tạm + 250k

 

 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 06/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 06/09/2018

 

Cặp 44,45 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

44,45 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 9: Tạm - 5.500k

 

 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 05/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 05/09/2018

 

Cặp 44,45 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

44,45 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 9: Tạm - 3.250k

 

 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 04/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 04/09/2018

 

Cặp 98,99 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

98,99 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 99

Tháng 9: Tạm - 1.000k

 

 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 03/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 03/09/2018

 

Cặp 38,39 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

38,39 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 38

Tháng 9: Tạm - 2.750k

 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 01/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 01/09/2018

 

Cặp 89,90 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

89,90 x 50 điểm/con 

KQ:

Tháng 9: tạm -2.250k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 31/08/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 31/08/2018

 

Cặp 14,15 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

14,15 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 15

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 30/08/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 30/08/2018

 

Cặp 02,03 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

02,03 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGHỈ NGÀY 29/08/2018

DÀN 3 CON NGHỈ NGÀY 29/08/2018

SONG THỦ LÔ NGHỈ NGÀY 29/08/2018

SONG THỦ LÔ NGHỈ NGÀY 29/08/2018

SONG THỦ LÔ NGÀY 28/08/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 28/08/2018

 

Cặp 83,84 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

83,84 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 83

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 27/08/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 27/08/2018

 

Cặp 77,78 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

77,78 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 26/08/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 26/08/2018

 

Cặp 68,69 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

68,69 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 25/08/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 25/08/2018

 

Cặp 80,81 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

80,81 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 81

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 24/08/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 24/08/2018

 

Cặp 33,34 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

33,34 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 33,33

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 23/08/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 23/08/2018

 

Cặp 53,54 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

53,54 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 22/08/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 22/08/2018

 

Cặp 58,59 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

58,59 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 59

Dautu888.com

 
Trang 4/11
1 ...
4
... 11
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | http://nhavesinhhanoi.com | http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-truong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-di-dong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-trinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-cong.html| http://nhavesinhhanoi.com/mua-ban-nha-ve-sinh.html| vinatap.vn https://vinatap.vn/voi-bot-nong-nghiep.html https://vinatap.vn/dat-huu-co.html https://vinatap.vn/dat-trong-cay.html https://vinatap.vn/cach-xu-ly-xo-dua-trong-rau-mam.html https://vinatap.vn/dat-thit-trong-cay-ho-chi-minh.html https://vinatap.vn/da-perlite.html