DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
SONG THỦ LÔ TRONG NGÀY
 

SONG THỦ VIP

Là cách chơi bộ 2 con trong ngày vào tiền đều nhau

Ví dụ số vốn 10tr thì mức vào khuyến khích là 50đ/con

Dautu888.com

 

XEM SỐ "SONG THỦ VIP" HÔM NAY >>>

 
 

SONG THỦ LÔ NGÀY 08/10/2018

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

SONG THỦ LÔ NGÀY 03/07/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 03/07/2018

 

Cặp 76,77 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

76,77 x 50 điểm/con 

KQ:

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 02/07/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 02/07/2018

 

Cặp 98,99 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

98,99 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 98

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 01/07/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 01/07/2018

 

Cặp 90,91 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

90,91 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP THÁNG 6/2018

SONG THỦ VIP NGÀY 30/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 30/06/2018

 

Cặp 98,99 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

98,99 x 50 điểm/con 

KQ: ĂN 98,99,99

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 29/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 29/06/2018

 

Cặp 32,33 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

32,33 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 28/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 28/06/2018

 

Cặp 75,76 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

75,76 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 75

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 27/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 27/06/2018

 

Cặp 61,62 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

61,62 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 25/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 25/06/2018

 

Cặp 84,85 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

84,85 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 24/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 24/06/2018

 

Cặp 97,98 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

97,98 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 97

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 23/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 23/06/2018

 

Cặp 37,38 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

37,38 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 37

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 22/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 22/06/2018

 

Cặp 92,93 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

92,93 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 92

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 21/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 21/06/2018

 

Cặp 72,73 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

72,73 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 72,72,73

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 20/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 20/06/2018

 

Cặp 00,01 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

00,01 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 19/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 19/06/2018

 

Cặp 89,90 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

89,90 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 89,90,90

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 18/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 18/06/2018

 

Cặp 63,62 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

62,63 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 17/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 16/06/2018

 

Cặp 86,87 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

86,87 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 87,87

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 16/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 16/06/2018

 

Cặp 78,79 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

78,79 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 15/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 15/06/2018

 

Cặp 05,06 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

05,06 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 14/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 14/06/2018

 

Cặp 48,49 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

48,49 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 13/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 13/06/2018

 

Cặp 65,66 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

65,66 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 66

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 12/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 12/06/2018

 

Cặp 32,33 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

32,33 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

song thủ lô ngày 11/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 11/06/2018

 

Cặp 74,75 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

74,75 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 10/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 10/06/2018

 

Cặp 85,86 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

85,86 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 09/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 09/06/2018

 

Cặp 10,11 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

10,11 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 08/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 08/06/2018

 

Cặp 85,86 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

85,86 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 07/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 07/06/2018

 

Cặp 17,18 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

17,18 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 18

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 06/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 06/06/2018

 

Cặp 92,93 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

92,93 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 92,93

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 05/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 05/06/2018

 

Cặp 25,26 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

25,26 x 50 điểm/con 

KQ:

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 04/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 04/06/2018

 

Cặp 11,12 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

11,12 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 11

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 03/06/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 03/06/2018

 

Cặp 82,83 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

82,83 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 82,83

Dautu888.com

 
Trang 4/8
1 ...
4
... 8
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/