DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
SONG THỦ LÔ TRONG NGÀY
 

SONG THỦ VIP

Là cách chơi bộ 2 con trong ngày vào tiền đều nhau

Ví dụ số vốn 10tr thì mức vào khuyến khích là 50đ/con

Dautu888.com

 

XEM SỐ "SONG THỦ VIP" HÔM NAY >>>

 
 

SONG THỦ LÔ NGÀY 29/11/2019

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

SONG THỦ LÔ NGÀY 09/02/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 09/02/2018

 

Cặp 80,81 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

80,81 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 80,81

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 08/02/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 08/02/2018

 

Cặp 74,75 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

74,75 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 75

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 06/02/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 06/02/2018

 

Cặp 05,06 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

05,06 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 05/02/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 05/02/2018

 

Cặp 72,73 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

72,73 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 73

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 04/01/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 04/02/2018

 

Cặp 17,18 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

17,18 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 03/02/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 03/02/2018

 

Cặp 54,55 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

54,55 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 02/02/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 02/02/2018

 

Cặp 25,26 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

25,26 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 25

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 01/02/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 01/02/2018

 

Cặp 83,85 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

83,85 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 83

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 31/01/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 31/01/2018

 

Cặp 92,93 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

92,93 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 28/01/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 28/01/2018

 

Cặp 51,52 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

51,52 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 51

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 21/01/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 21/01/2018

 

Cặp 47,48 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

47,48 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 48

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 20/01/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 20/01/2018

 

Cặp 95,96 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

95,96 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 95,95

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 19/01/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 19/01/2018

 

Cặp 96,97 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

96,97 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 97

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 18/01/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 18/01/2018

 

Cặp 51,52 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

51,52 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 52

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 17/01/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 17/01/2018

 

Cặp 17,18 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

17,18 x 50 điểm/con 

KQ:

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 16/01/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 16/01/2018

 

Cặp 16,17 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

16,17 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 16

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 15/01/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 15/01/2018

 

Cặp 46,45 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

46,45 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 45,46

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 14/01/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 14/01/2018

 

Cặp 14,15 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

14,15 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 14

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 13/01/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 13/01/2018

 

Cặp 78,79 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

78,79 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 12/01/2018

 SONG THỦ LÔ  NGÀY 12/01/2018

 

Cặp 18,19 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

18,19 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 18

Dautu888.com

 

SONG THUR LÔ NGÀY 10/01/2018

 SONG THỦ LÔ NGÀY 10/01/2018

 

Cặp 68,69 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

68,69 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 09/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 09/01/2018

 

Cặp 27,28 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

27,28 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 27

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ TRONG NGÀY 08/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 08/01/2018

 

Cặp 73,72 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

73,72 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 73

Dautu888.com

 

SOG THỦ LÔ TRONG NGÀY 07/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 07/01/2018

 

Cặp 73,74 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

73,74 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 06/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 06/01/2018

 

Cặp 94,95 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

94,95 x 50 điểm/con 

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 05/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 05/01/2018

 

Cặp 15,16 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

15,16 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 16

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 04/01/2018

Nghỉ ngày 04/01/2018

SONG THỦ LÔ NGÀY 03/01/2018

 SONG THỦ LÔ NGÀY 03/01/2018

 

Cặp 32,33 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

 32,33 x 50 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 02/01/2018

 SONG THỦ LÔ NGÀY 02/01/2018

 

Cặp 63,64 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

 63,64 x 50 điểm/con

KQ: Ăn 63

Chú ý: Hệ thống nạp thẻ bị lỗi, anh em liên hệ trực tiếp qua hotline 01238.567.678 để được hỗ trợ.

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 01/01/2018

 SONG THỦ LÔ NGÀY 01/01/2018

 

Cặp 27,28 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

 27,28 x 50 điểm/con

KQ: Ăn 27 

Dautu888.com

 
Trang 15/15
1 ...
15
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/