DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
LÔ NUÔI LUỸ TIẾN
 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN

Là việc mỗi ngày chơi một cặp nuôi 3 ngày mới. 

XEM SỐ "LÔ NUÔI LUỸ TIẾN" HÔM NAY >>>

 

 

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 10/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 10/07/2018

Cặp 02,03 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

10/07: 02,03 x 10 điểm/con

11/07: 02,03 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 02,02 ngày 2 - Lãi 3.000k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 09/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 09/07/2018

Cặp 62,63 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

09/07: 62,63 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 63 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 08/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 08/07/2018

Cặp 32,33 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

08/07: 32,33 x 10 điểm/con

09/07: 32,33 x 30 điểm/con

10/07: 32,33 x 100 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 07/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 07/07/2018

Cặp 58,59 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

07/07: 58,59 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 59 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 06/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 06/07/2018

Cặp 16,17 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

06/07: 16,17 x 10 điểm/con

07/07: 16,17 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 16 ngày 2 - Lãi 600k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 05/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 05/07/2018

Cặp 21,22 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

05/07: 21,22 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 21,22 ngày 1 - Lãi 1.150k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 04/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 04/07/2018

Cặp 15,16 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

04/07: 15,16 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 16,16 - Lãi 1.150k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 03/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 03/07/2018

Cặp 42,43 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

03/07: 42,43 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 43 - Lãi 350k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 02/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 02/07/2018

Cặp 02,03 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

02/07: 02,03 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 02 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 01/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 01/07/2018

Cặp 07,08 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

01/07: 07,08 x 10 điểm/con

02/07: 07,08 x 30 điểm/con

03/07: 07,08 x 100 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com 

 

 

Trang 2/2
2
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/