DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
LÔ NUÔI LUỸ TIẾN
 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN

Là việc mỗi ngày chơi một cặp nuôi 3 ngày mới. 

XEM SỐ "LÔ NUÔI LUỸ TIẾN" HÔM NAY >>>

 

 

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 12/08/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 12/08/2018

Cặp 87,88 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

12/08: 87,88 x 10 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 11/08/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 11/08/2018

Cặp 36,37 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

11/08: 36,37 x 10 điểm/con

12/08: 36,37 x 30 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 10/08/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 10/08/2018

Cặp 58,59 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

10/08: 58,59 x 10 điểm/con

11/08: 58,59 x 30 điểm/con

12/08: 58,59 x 100 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 09/08/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 09/08/2018

Cặp 30,31 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

09/08: 30,31 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 31 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 07/08/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 07/08/2018

Cặp 15,16 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

07/08: 15,16 x 10 điểm/con

KQ: ĂN 16 NGÀY 1

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 06/08/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 06/08/2018

Cặp 08,09 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

06/08: 08,09 x 10 điểm/con

07/08: 08,09 x 30 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 05/08/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 05/08/2018

Cặp 03,04 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

05/08: 03,04 x 10 điểm/con

06/08: 03,04 x 30 điểm/con

07/08: 03,04 x 100 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 03/08/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 03/08/2018

Cặp 65,66 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

03/08: 65,66 x 10 điểm/con

KQ: ĂN 66 NGÀY 1

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 02/08/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 02/08/2018

Cặp 16,17 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

02/08: 16,17 x 10 điểm/con

03/08: 16,17 x 30 điểm/con

KQ: ĂN 16 NGÀY 2

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 01/08/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 01/08/2018

Cặp 04,05 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

01/08: 04,05 x 10 điểm/con

02/08: 04,05 x 30 điểm/con

03/08: 04,05 x 100 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 31/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 31/07/2018

Cặp 95,96 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

31/07: 95,96 x 10 điểm/con

01/08: 95,96 x 30 điểm/con

02/08: 95,96 x 100 điểm/con

KQ: Ăn 96 ngày 3 - Lãi 1.700k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 30/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 30/07/2018

Cặp 03,04 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

30/07: 03,04 x 10 điểm/con

31/07: 03,04 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 03 ngày 2 - Lãi 600k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 29/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 29/07/2018

Cặp 68,69 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

29/07: 68,69 x 10 điểm/con

30/07: 68,69 x 30 điểm/con

31/07: 68,69 x 100 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 28/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 28/07/2018

Cặp 62,63 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

28/07: 62,63 x 10 điểm/con

KQ: ĂN 62 NGÀY 1 - LÃI 350K

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 27/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 27/07/2018

Cặp 16,17 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

27/07: 16,17 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 16 ngày 1- Lãi 350k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 26/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 26/07/2018

Cặp 60,61 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

26/07: 60,61 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 60,60 ngày 1 - Lãi 1.150k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 25/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 25/07/2018

Cặp 71,72 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

25/07: 71,72 x 10 điểm/con

KQ: ăn 72

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 24/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 24/07/2018

Cặp 00,01 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

24/07: 00.01 x 10 điểm/con

25/07: 00.01 x 30 điểm/con

26/07: 00.01 x 100 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 23/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 23/07/2018

Cặp 90,91 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

23/07: 90.91 x 10 điểm/con

KQ: ĂN 90 NGÀY 1 - LÃI 350K

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI 3 NGÀY LUỸ TIẾN TỪ 22/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 22/07/2018

Cặp 15,16 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

22/07: 15,16 x 10 điểm/con

23/07: 15,16 x 30 điểm/con

24/07: 15,16 x 100 điểm/con

KQ: Ăn 16 ngày 3 - Lãi 1.700k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 21/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 21/07/2018

Cặp 20,21 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

21/07: 20.21 x 10 điểm/con

22/07: 20.21 x 30 điểm/con

23/07: 20.21 x 100 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 20/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 20/07/2018

Cặp 26,27 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

20/07: 26,27 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 26 ngày 1 -Lãi 350k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 19/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 19/07/2018

Cặp 98,99 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

19/07: 98,99 x 10 điểm/con

20/07: 98,99 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 99 ngày 2 - Lãi 600k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 18/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 18/07/2018

Cặp 94,95 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

18/07: 94,95 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 95 ngày 1- Lãi 350k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 17/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 17/07/2018

Cặp 08,09 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

17/07: 08,09 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 09 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 16/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 16/07/2018

Cặp 15,16 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

16/07: 15,16 x 10 điểm/con

17/07: 15,16 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 16,16 ngày 2 - Lãi 3.000k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 15/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 15/07/2018

Cặp 25,26 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

15/07: 25,26 x 10 điểm/con

16/07: 25,26 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 25,26 ngày 2 - Lãi 3.000k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 14/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 14/07/2018

Cặp 03,04 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

14/07: 03,04 x 10 điểm/con

15/07: 03,04 x 30 điểm/con

16/07: 03,04 x 100 điểm/con

KQ: Ăn 03 ngày 3 - Lãi 1.700k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 13/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 13/07/2018

Cặp 05,06 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

13/07: 05,06 x 10 điểm/con

KQ: ĂN 05 NGÀY 1 - LÃI 350K

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 12/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 12/07/2018

Cặp 47,48 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

12/07: 47,48 x 10 điểm/con

13/07: 47,48 x 30 điểm/con

14/07: 47,48 x 100 điểm/con

KQ: Ăn 48,48 ngày 3 - Lãi 9.700k

Dautu888.com 

 

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 11/07/2018

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 11/07/2018

Cặp 08,09 vào tiền theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn khoảng 10tr:

11/07: 08,09 x 10 điểm/con

12/07: 08,09 x 30 điểm/con

KQ: ĂN 08,08 ngày 2 - Lãi 3.000k

Dautu888.com 

 
Trang 1/2
1
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/