DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
DÀN 3 CON TRONG NGÀY
 

DÀN 3 CON

Là cách chơi 1 bộ 3 con trong ngày với tỷ lệ 3:3:4

Ví dụ : 

Với số vốn 10tr thì vào trong ngày : 30:30:40 điểm/con

Dautu888.com

THÔNG BÁO

Từ ngày 01/04/2018 KHÔNG GIA HẠN VIP BẰNG THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (nhà nước cấm) 

Chuyển sang hình thức: gia hạn VIP bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. 

HƯỚNG DẪN GIA HẠN VIP:  

Khi anh em muốn gia hạn: gọi hoặc nhắn tin cho Admin qua số 0838.567.678. 

Admin sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng để anh em chuyển tiền. 

Sau khi chuyển tiền Alo hoặc nhắn tin Admin sẽ gia hạn VIP ngay lúc đó. 

Lúc nào tiền chuyển thành công Admin sẽ thông báo lại để anh em biết.

MỨC PHÍ:

300 nghìn - 30 ngày 

500 nghìn - 60 ngày 

1 triệu - 180 ngày

2 triệu - 1 năm rưỡi.

AI MUA GÓI VIP NÀO THÌ CHUYỂN GÓI ĐÓ - KHÔNG CÓ CHUYỆN BỊ MẤT TIỀN

Các ngân hàng hỗ trợ là : 

Vietcombank, BIDV, ngân hàng nông nghiệp, Techcombank, ngân hàng quân đội.

 

XEM "SỐ DÀN 3 CON" HÔM NAY>>>

 

DÀN 3 CON NGÀY 11/09/2018

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

DÀN 3 CON NGÀY 01/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 01/02/2018

 

Bộ 83,85,87 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

85,87 x 30 điểm/con 

83 x 40 điểm

KQ: Ăn 83 - Lãi 950k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 31/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 31/01/2018

 

Bộ 95,69,96 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

69,96 x 30 điểm/con 

95 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 30/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 30/01/2018

 

Bộ 29,92,93 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

92,93 x 30 điểm/con 

29 x 40 điểm

KQ: Ăn 29 - Lãi 950k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 28/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 28/01/2018

 

Bộ 52,25,51 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

25,51 x 30 điểm/con 

52 x 40 điểm

KQ: Ăn 25,51 - Lãi 2.550k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 27/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 27/01/2018

 

Bộ 90,09,91 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

09,91 x 30 điểm/con 

90 x 40 điểm

KQ: Ăn 91

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 24/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 24/01/2018

 

Bộ 75,76,67 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

76,67 x 30 điểm/con 

75 x 40 điểm

KQ:

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 22/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 22/01/2018

 

Bộ 23,32,24 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

24,32 x 30 điểm/con 

23 x 40 điểm

KQ:

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 21/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 21/01/2018

 

Bộ 47,48,84 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

48,84 x 30 điểm/con 

47 x 40 điểm

KQ: Ăn 48 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 20/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 20/01/2018

 

Bộ 96,59,95 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

59,95 x 30 điểm/con 

96 x 40 điểm

KQ: ăn 95,95 - Lãi 2.550k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 19/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 19/01/2018

 

Bộ 96,69,97 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

69,97 x 30 điểm/con 

96 x 40 điểm

KQ: Ăn 97 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 18/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 18/01/2018

 

Bộ 50,51,52 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

50,51 x 30 điểm/con 

52 x 40 điểm

KQ: Ăn 52 - Lãi 950k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 17/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 17/01/2018

 

Bộ 17,18,19 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

18,19 x 30 điểm/con 

17 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 16/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 16/01/2018

 

Bộ 16,17,18 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

17,18 x 30 điểm/con 

16 x 40 điểm

KQ: Ăn 16 - Lãi 950k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 15/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 15/01/2018

 

Bộ 45,46,64 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

64,46 x 30 điểm/con 

45 x 40 điểm

KQ: Ăn 45,46 - Lãi 3.350k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 14/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 14/01/2018

 

Bộ 15,41,14 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

14,41 x 30 điểm/con 

15 x 40 điểm

KQ: Ăn 14 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 13/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 13/01/2018

 

Bộ 79,87,78 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

78,87 x 30 điểm/con 

79 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 12/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 12/01/2018

 

Bộ 19,81,18 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

18,81 x 30 điểm/con 

19 x 40 điểm

KQ: Ăn 18 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 09/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 09/01/2018

 

Bộ 27,72,28 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

27,72 x 30 điểm/con 

28 x 40 điểm

KQ: Ă 27 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 08/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 08/01/2018

 

Bộ 74,73,72 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

73,72 x 30 điểm/con 

74 x 40 điểm

KQ: Ăn 73 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 06/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 05/01/2018

 

Bộ 95,94,49 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

49,94 x 30 điểm/con 

95 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 05/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 05/01/2018

 

Bộ 16,51,15 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

51,15 x 30 điểm/con 

16 x 40 điểm

KQ: Ăn 51,16 - Lãi 3.350k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 04/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 04/01/2018

 

Bộ 59,58,85 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

58,85 x 30 điểm/con 

59 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 03/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 03/01/2018

 

Bộ 33,23,32 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

23,32 x 30 điểm/con 

33 x 40 điểm

KQ: Ăn 23 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 02/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 02/01/2018

 

Bộ 63,64,46 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

46,64 x 30 điểm/con 

63 x 40 điểm

KQ: Ăn 63,46 - Lãi 3.350k

Chú ý: Hệ thống nạp thẻ bị lỗi, anh em liên hệ trực tiếp qua hotline 01238.567.678 để được hỗ trợ.

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 01/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 01/01/2018

 

Bộ 25,27,28 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

27,28 x 30 điểm/con 

25 x 40 điểm

KQ: Ăn 25,27 - Lãi 3.350k

Dautu888.com

 
Trang 8/8
1 ...
8
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/