DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
DÀN 3 CON TRONG NGÀY
 

DÀN 3 CON

Là cách chơi 1 bộ 3 con trong ngày với tỷ lệ 3:3:4

Ví dụ : 

Với số vốn 10tr thì vào trong ngày : 30:30:40 điểm/con

Dautu888.com

THÔNG BÁO

Từ ngày 01/04/2018 KHÔNG GIA HẠN VIP BẰNG THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (nhà nước cấm) 

Chuyển sang hình thức: gia hạn VIP bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. 

HƯỚNG DẪN GIA HẠN VIP:  

Khi anh em muốn gia hạn: gọi hoặc nhắn tin cho Admin qua số 0838.567.678. 

Admin sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng để anh em chuyển tiền. 

Sau khi chuyển tiền Alo hoặc nhắn tin Admin sẽ gia hạn VIP ngay lúc đó. 

Lúc nào tiền chuyển thành công Admin sẽ thông báo lại để anh em biết.

MỨC PHÍ:

300 nghìn - 30 ngày 

500 nghìn - 60 ngày 

1 triệu - 180 ngày

2 triệu - 1 năm rưỡi.

AI MUA GÓI VIP NÀO THÌ CHUYỂN GÓI ĐÓ - KHÔNG CÓ CHUYỆN BỊ MẤT TIỀN

Các ngân hàng hỗ trợ là : 

Vietcombank, BIDV, ngân hàng nông nghiệp, Techcombank, ngân hàng quân đội.

 

XEM "SỐ DÀN 3 CON" HÔM NAY>>>

 

DÀN 3 CON NGÀY 11/09/2018

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

DÀN 3 CON NGÀY 22/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 22/04/2018

 

Bộ 62,63,36 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

36,63 x 30 điểm/con 

62 x 40 điểm

KQ:

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 21/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 21/04/2018

 

Bộ 31,32,33 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

32,33 x 30 điểm/con 

31 x 40 điểm

KQ: Ăn 31,33

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 20/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 20/04/2018

 

Bộ 88,89,98 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

89,98 x 30 điểm/con 

88 x 40 điểm

KQ:

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 19/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 19/04/2018

 

Bộ 56,57,58 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

57,58 x 30 điểm/con 

56 x 40 điểm

KQ: Ăn 58

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 18/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 18/04/2018

 

Bộ 28,27,26 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

26,27 x 30 điểm/con 

28 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 17/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 17/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

62,63 x 30 điểm/con 

64 x 40 điểm

KQ: Ăn 64

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 16/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 16/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

52,53 x 30 điểm/con 

54 x 40 điểm

KQ: Ăn 53

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 15/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 15/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

64,65 x 30 điểm/con 

66 x 40 điểm

KQ: Ăn 65

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 14/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 14/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

63,64 x 30 điểm/con 

65 x 40 điểm

KQ: Ăn 63

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 13/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 13/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

64,65 x 30 điểm/con 

66 x 40 điểm

KQ: Ăn 66,66

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 12/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 12/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

91,92 x 30 điểm/con 

93 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 11/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 11/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

97,98 x 30 điểm/con 

99 x 40 điểm

KQ: Ăn 97,97

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 10/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 10/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

58,59 x 30 điểm/con 

60 x 40 điểm

KQ: Ăn 60

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 08/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 08/04/2018

 

Bộ 66,67,68 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

67,68 x 30 điểm/con 

66 x 40 điểm

KQ: Ăn 68

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 07/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 07/04/2018

 

Bộ 99,98,89 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

98,89 x 30 điểm/con 

99 x 40 điểm

KQ: Ăn 98

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 06/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 06/04/2018

 

Bộ 76,75,57 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

57,75 x 30 điểm/con 

76 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 05/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 05/04/2018

 

Bộ 14,15,16 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

15,16 x 30 điểm/con 

14 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 04/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 04/04/2018

 

Bộ 92,91,90 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

90,91 x 30 điểm/con 

92 x 40 điểm

 

KQ: Ăn 92 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 03/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 03/04/2018

 

Bộ 59,58,57 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

57,58 x 30 điểm/con 

59 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 02/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 02/04/2018

 

Bộ 92,93,94 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

93,94 x 30 điểm/con 

92 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 31/03/2018

Ngày 31/03/2018 web nghỉ chốt số

Tổng kết tháng 3: 

Vốn 10tr - Cặp 3 ngày : Lãi 16.550.000 đ

Vốn 10tr - Song thủ lô : Lãi 20.500.000 đ

Vốn 10tr - Dàn 3 con: 22.900.000 đ

Ngày 31/03 anh em chơi vui vẻ 

04,05 x 50 điểm/con

KQ: Ăn 04

Dautu888.com

DÀN 3 CON NGÀY 30/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 30/03/2018

 

Bộ 79,78,77 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

78,77 x 30 điểm/con 

79 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 29/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 29/03/2018

 

Bộ 47,48,49 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

48,49 x 30 điểm/con

47 x 40 điểm

KQ: Ăn 47 - Lãi 950k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 28/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 28/03/2018

 

Bộ 25,26,27 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

26,27 x 30 điểm/con 

25 x 40 điểm

KQ: Ăn 26,27 - Lãi 2.550k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 27/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 27/03/2018

 

Bộ 47,74,48 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

48,74 x 30 điểm/con 

47 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 26/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 26/03/2018

 

Bộ 95,69,96 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

69,96 x 30 điểm/con 

95 x 40 điểm

KQ: Ăn 69,69,96 - Lãi 4.950k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 25/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 25/03/2018

 

Bộ 83,38,84 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

38,84 x 30 điểm/con 

83 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 24/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 24/03/2018

 

Bộ 79,97,98 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

97,98 x 30 điểm/con 

79 x 40 điểm

KQ: Ăn 97,97 - Lãi 2.550k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 23/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 23/03/2018

 

Bộ 42,24,43 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

24,43 x 30 điểm/con 

42 x 40 điểm

KQ: Ăn 42,43 - Lãi 3.550k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 22/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 22/03/2018

 

Bộ 14,41,42 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

41,42 x 30 điểm/con 

14 x 40 điểm

KQ: ĂN 41 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 21/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 21/03/2018

 

Bộ 14,41.42 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

42,41 x 30 điểm/con 

14 x 40 điểm

KQ: 

hệ thống nạp thẻ bị lỗi, anh em liên hệ qua hotline 01238.567.678 để đc hỗ trợ

Dautu888.com

 
Trang 6/8
1 ...
6
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/