DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
DÀN 3 CON TRONG NGÀY
 

DÀN 3 CON

Là cách chơi 1 bộ 3 con trong ngày với tỷ lệ 3:3:4

Ví dụ : 

Với số vốn 10tr thì vào trong ngày : 30:30:40 điểm/con

Dautu888.com

THÔNG BÁO

Từ ngày 01/04/2018 KHÔNG GIA HẠN VIP BẰNG THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (nhà nước cấm) 

Chuyển sang hình thức: gia hạn VIP bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. 

HƯỚNG DẪN GIA HẠN VIP:  

Khi anh em muốn gia hạn: gọi hoặc nhắn tin cho Admin qua số 0838.567.678. 

Admin sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng để anh em chuyển tiền. 

Sau khi chuyển tiền Alo hoặc nhắn tin Admin sẽ gia hạn VIP ngay lúc đó. 

Lúc nào tiền chuyển thành công Admin sẽ thông báo lại để anh em biết.

MỨC PHÍ:

300 nghìn - 30 ngày 

500 nghìn - 60 ngày 

1 triệu - 180 ngày

2 triệu - 1 năm rưỡi.

AI MUA GÓI VIP NÀO THÌ CHUYỂN GÓI ĐÓ - KHÔNG CÓ CHUYỆN BỊ MẤT TIỀN

Các ngân hàng hỗ trợ là : 

Vietcombank, BIDV, ngân hàng nông nghiệp, Techcombank, ngân hàng quân đội.

 

XEM "SỐ DÀN 3 CON" HÔM NAY>>>

 

DÀN 3 CON NGÀY 04/03/2019

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

DÀN 3 CON NGÀY 19/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 19/08/2018

 

Bộ 24,25,26 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

24,25 x 30 điểm/con 

26 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 18/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 18/08/2018

 

Bộ 84,85,86 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

84,85 x 30 điểm/con 

86 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 17/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 17/08/2018

 

Bộ 97,98,99 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

97,98 x 30 điểm/con 

99 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 16/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 16/08/2018

 

Bộ 27,28,26 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

27,28 x 30 điểm/con 

26 x 40 điểm

KQ: Ăn 28

DÀN 3 CON NGÀY 15/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 15/08/2018

 

Bộ 00,01,02 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

01,02 x 30 điểm/con 

00 x 40 điểm

KQ: Ăn 00

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 14/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 14/08/2018

 

Bộ 98,99,97 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

98,99 x 30 điểm/con 

97 x 40 điểm

KQ: Ăn 98,98

DÀN 3 CON NGÀY 12/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 12/08/2018

 

Bộ 01,02,03 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

01,02 x 30 điểm/con 

03 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 11/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 11/08/2018

 

Bộ 65,66,67 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

65,66 x 30 điểm/con 

67 x 40 điểm

KQ: Ăn 66,67

DÀN 3 CON NGÀY 10/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 10/08/2018

 

Bộ 65,66,67 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

65,66 x 30 điểm/con 

67 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 09/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 09/08/2018

 

Bộ 60,62,64 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

60,62 x 30 điểm/con 

64 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 08/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 08/08/2018

 

Bộ 74,75,76 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

74,75 x 30 điểm/con 

76 x 40 điểm

KQ: Ăn 74,74

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 07/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 07/08/2018

 

Bộ 95,96,97 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

95,96 x 30 điểm/con 

97 x 40 điểm

KQ: ĂN 97

 

DÀN 3 CON NGÀY 06/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 06/08/2018

 

Bộ 82,84,83 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

82,84 x 30 điểm/con 

83 x 40 điểm

KQ: Ăn 83

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 05/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 05/08/2018

 

Bộ 68,86,69 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

68,86 x 30 điểm/con 

69 x 40 điểm

KQ: 

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 04/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 04/08/2018

 

Bộ 46,64,47 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

46,64 x 30 điểm/con 

47 x 40 điểm

KQ: 

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 03/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 03/08/2018

 

Bộ 48,84,85 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

48,84 x 30 điểm/con 

85 x 40 điểm

KQ: ĂN 48

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 02/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 02/08/2018

 

Bộ 34,43,44 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

34,43 x 30 điểm/con 

44 x 40 điểm

KQ: Ăn 34,34,44,44

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 01/08/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 01/08/2018

 

Bộ 49,94,50 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

49,94 x 30 điểm/con 

50 x 40 điểm

KQ: ĂN 49,50

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 31/07/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 31/07/2018

 

Bộ 02,20,03 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

02,20 x 30 điểm/con 

03 x 40 điểm

KQ: Ăn 02,03 

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 30/07/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 30/07/2018

 

Bộ 35,53,36 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

35,53 x 30 điểm/con 

36 x 40 điểm

KQ: Ăn 35

 

DÀN 3 CON NGÀY 29/07/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 29/07/2018

 

Bộ 03,30,04 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

03,30 x 30 điểm/con 

04 x 40 điểm

KQ: 

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 28/07/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 28/07/2018

 

Bộ 36,63,62 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

63,36 x 30 điểm/con 

62 x 40 điểm

KQ: ĂN 62

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 27/07/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 27/07/2018

 

Bộ 68,86,69 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

68,86 x 30 điểm/con 

69 x 40 điểm

KQ: ĂN 68

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 26/07/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 26/07/2018

 

Bộ 37,73,38 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

37,73 x 30 điểm/con 

38 x 40 điểm

KQ: Ăn 73

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 25/07/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 25/07/2018

 

Bộ 52,25,53 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

25,52 x 30 điểm/con 

53 x 40 điểm

KQ: Ăn 53

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 24/07/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 24/07/2018

 

Bộ 67,76,68 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

67,76 x 30 điểm/con 

68 x 40 điểm

KQ: ĂN 67

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 23/07/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 23/07/2018

 

Bộ 14,41,42 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

14,41 x 30 điểm/con 

42 x 40 điểm

KQ: Ăn 14

 

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 22/07/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 22/07/2018

 

Bộ 32,23,33 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

32,23 x 30 điểm/con 

33 x 40 điểm

KQ: 

 

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 21/07/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 21/07/2018

 

Bộ 17,71,18 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

17,71 x 30 điểm/con 

18 x 40 điểm

KQ: 

 

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 20/07/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 20/07/2018

 

Bộ 54.45.55 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

45,54 x 30 điểm/con 

55 x 40 điểm

KQ: Ăn 55

 

 

DÀN 3 CON NGÀY 19/07/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 19/07/2018

 

Bộ 24,42,25 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

24,42 x 30 điểm/con 

25 x 40 điểm

KQ: Ăn 24

 

 

Trang 6/12
1 ...
6
... 12
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

giấy dầu chống thấm | rèm giá rẻ ánh dương |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |
http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| remtamphat| rèm cửa sổ rèm vải đẹp Nhà Vệ Sinh Toàn Cầu |