DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
DÀN 3 CON TRONG NGÀY
 

DÀN 3 CON

Là cách chơi 1 bộ 3 con trong ngày với tỷ lệ 3:3:4

Ví dụ : 

Với số vốn 10tr thì vào trong ngày : 30:30:40 điểm/con

Dautu888.com

THÔNG BÁO

Từ ngày 01/04/2018 KHÔNG GIA HẠN VIP BẰNG THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (nhà nước cấm) 

Chuyển sang hình thức: gia hạn VIP bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. 

HƯỚNG DẪN GIA HẠN VIP:  

Khi anh em muốn gia hạn: gọi hoặc nhắn tin cho Admin qua số 0838.567.678. 

Admin sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng để anh em chuyển tiền. 

Sau khi chuyển tiền Alo hoặc nhắn tin Admin sẽ gia hạn VIP ngay lúc đó. 

Lúc nào tiền chuyển thành công Admin sẽ thông báo lại để anh em biết.

MỨC PHÍ:

300 nghìn - 30 ngày 

500 nghìn - 60 ngày 

1 triệu - 180 ngày

2 triệu - 1 năm rưỡi.

AI MUA GÓI VIP NÀO THÌ CHUYỂN GÓI ĐÓ - KHÔNG CÓ CHUYỆN BỊ MẤT TIỀN

Các ngân hàng hỗ trợ là : 

Vietcombank, BIDV, ngân hàng nông nghiệp, Techcombank, ngân hàng quân đội.

 

XEM "SỐ DÀN 3 CON" HÔM NAY>>>

 

DÀN 3 CON NGÀY 22/02/2019

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

DÀN 3 CON NGÀY 20/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 20/10/2018

 

Bộ 46,47,48 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

46,47 x 30 điểm/con 

48 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 19/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 19/10/2018

 

Bộ 19,91,18 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

19,91 x 30 điểm/con 

18 x 40 điểm

KQ: Ăn 19

DÀN 3 CON NGÀY 18/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 18/10/2018

 

Bộ 17,18,19 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

17,18 x 30 điểm/con 

19 x 40 điểm

KQ: Ăn 17

DÀN 3 CON NGÀY 17/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 17/10/2018

 

Bộ 65,66,67 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

65,66 x 30 điểm/con 

67 x 40 điểm

KQ:

DÀN 3 CON NGÀY 16/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 16/10/2018

 

Bộ 15,16,17 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

15,16 x 30 điểm/con 

17 x 40 điểm

KQ:

DÀN 3 CON NGÀY 15/09/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 15/10/2018

 

Bộ 94,95,96 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

94,95 x 30 điểm/con 

96 x 40 điểm

KQ: Ăn 95,96

DÀN 3 CON NGÀY 14/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 14/10/2018

 

Bộ 67,76,77 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

67,76 x 30 điểm/con 

77 x 40 điểm

KQ: Ăn 76

DÀN 3 CON NGÀY 13/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 13/10/2018

 

Bộ 37,38.39 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

37,38 x 30 điểm/con 

39 x 40 điểm

KQ: Ăn 37,39

DÀN 3 CON NGÀY 12/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 12/10/2018

 

Bộ 82,83,84 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

82,83 x 30 điểm/con 

84 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 10/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 10/10/2018

 

Bộ 96,97,98 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

96,97 x 30 điểm/con 

98 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 09/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 09/10/2018

 

Bộ 40,41,42 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

40,41 x 30 điểm/con 

42 x 40 điểm

KQ: Ăn 42 

DÀN 3 CON NGÀY 07/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 07/10/2018

 

Bộ 54,55,56 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

54,55 x 30 điểm/con 

56 x 40 điểm

KQ: Ăn 55

DÀN 3 CON NGÀY 06/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 06/10/2018

 

Bộ 84,85,86 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

84,85 x 30 điểm/con 

86 x 40 điểm

KQ: Ăn 84,85,86

DÀN 3 CON NGÀY 05/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 05/10/2018

 

Bộ 53,54,55 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

53,54 x 30 điểm/con 

55 x 40 điểm

KQ:

DÀN 3 CON NGÀY 04/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 04/10/2018

 

Bộ 63,36,35 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

36,63 x 30 điểm/con 

35 x 40 điểm

KQ: Ăn 35,35

DÀN 3 CON NGÀY 03/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 03/10/2018

 

Bộ 46,64,45 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

46,64 x 30 điểm/con 

45 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 02/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 02/10/2018

 

Bộ 36,37,38 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

36,37 x 30 điểm/con 

38 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 01/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 01/10/2018

 

Bộ 28,27,26 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

28,27 x 30 điểm/con 

26 x 40 điểm

KQ: ĂN 27

DÀN 3 CON NGÀY 29/09/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 29/09/2018

 

Bộ 21,22,23 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

21,22 x 30 điểm/con 

23 x 40 điểm

KQ: ĂN 21

DÀN 3 CON NGÀY 28/09/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 28/09/2018

 

Bộ 67,76,75 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

67,76 x 30 điểm/con 

75 x 40 điểm

KQ: Ăn 67

DÀN 3 CON NGÀY 27/09/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 27/09/2018

 

Bộ 95,59,96 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

59,95 x 30 điểm/con 

96 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 25/09/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 25/09/2018

 

Bộ 88,89,90 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

88,89 x 30 điểm/con 

90 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 24/09/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 24/09/2018

 

Bộ 72,73,74 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

72,73 x 30 điểm/con 

74 x 40 điểm

KQ: ĂN 74

DÀN 3 CON NGÀY 23/09/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 23/09/2018

 

Bộ 91,92,19 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

91,92 x 30 điểm/con 

19 x 40 điểm

KQ: ĂN 91

DÀN 3 CON NGÀY 22/09/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 22/09/2018

 

Bộ 56,57,58 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

56,57 x 30 điểm/con 

58 x 40 điểm

KQ: Ăn 56,57

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 21/09/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 21/09/2018

 

Bộ 79,97,80 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

79,97 x 30 điểm/con 

80 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 20/09/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 20/09/2018

 

Bộ 54,55,56 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

54,55 x 30 điểm/con 

56 x 40 điểm

KQ: ĂN 55

DÀN 3 CON NGÀY 19/09/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 19/09/2018

 

Bộ 56,65,57 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

56,65 x 30 điểm/con 

57 x 40 điểm

KQ: Ăn 65,57,57 

DÀN 3 CON NGÀY 18/09/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 18/09/2018

 

Bộ 15,16,17 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

15,16 x 30 điểm/con 

17 x 40 điểm

KQ: Ăn 17

DÀN 3 CON NGÀY 17/09/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 17/09/2018

 

Bộ 84,85,86 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

84,85 x 30 điểm/con 

86 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 16/09/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 16/09/2018

 

Bộ 57,75,58 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

57,75 x 30 điểm/con 

58 x 40 điểm

KQ: Ăn 75,58

Trang 4/11
1 ...
4
... 11
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | http://nhavesinhhanoi.com | vinatap.vn https://vinatap.vn/voi-bot-nong-nghiep.html https://vinatap.vn/dat-huu-co.html https://vinatap.vn/dat-trong-cay.html https://vinatap.vn/cach-xu-ly-xo-dua-trong-rau-mam.html https://vinatap.vn/dat-thit-trong-cay-ho-chi-minh.html https://vinatap.vn/da-perlite.html