DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
DÀN 3 CON TRONG NGÀY
 

DÀN 3 CON

Là cách chơi 1 bộ 3 con trong ngày với tỷ lệ 3:3:4

Ví dụ : 

Với số vốn 10tr thì vào trong ngày : 30:30:40 điểm/con

Dautu888.com

 

XEM "SỐ DÀN 3 CON" HÔM NAY>>>

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 20/07/2018

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

DÀN 3 CON TẠM NGHỈ NGÀY 30/04/2018

Phương pháp DÀN 3 CON  tạm nghỉ chốt số ngày cuối tháng 30/04/2018

Ngày 01/05/2018 web hoạt động bình thường. 

30/04 anh em có thể chơi vui vẻ : 30,31 x 5 điểm 

Dautu888.com 

 

DÀN 3 CON NGÀY 29/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 29/04/2018

 

Bộ 81,18,17 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

81,18 x 30 điểm/con 

17 x 40 điểm

KQ: Ăn 18,81

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 28/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 28/04/2018

 

Bộ 26,27,28 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

26,28 x 30 điểm/con 

27 x 40 điểm

KQ: Ăn 27

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 27/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 27/04/2018

 

Bộ 34,31,30 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

34,31 x 30 điểm/con 

30 x 40 điểm

KQ: Ăn 30

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 26/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 26/04/2018

 

Bộ 69,96,95 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

69,96 x 30 điểm/con 

95 x 40 điểm

KQ: Ăn 96

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 25/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 25/04/2018

 

Bộ 21,22,23 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

21,22 x 30 điểm/con 

23 x 40 điểm

KQ: Ăn 22

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 23/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 23/04/2018

 

Bộ 35,36,63 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

36,63 x 30 điểm/con 

35 x 40 điểm

KQ: Ăn 63,63

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 22/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 22/04/2018

 

Bộ 62,63,36 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

36,63 x 30 điểm/con 

62 x 40 điểm

KQ:

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 21/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 21/04/2018

 

Bộ 31,32,33 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

32,33 x 30 điểm/con 

31 x 40 điểm

KQ: Ăn 31,33

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 20/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 20/04/2018

 

Bộ 88,89,98 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

89,98 x 30 điểm/con 

88 x 40 điểm

KQ:

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 19/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 19/04/2018

 

Bộ 56,57,58 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

57,58 x 30 điểm/con 

56 x 40 điểm

KQ: Ăn 58

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 18/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 18/04/2018

 

Bộ 28,27,26 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

26,27 x 30 điểm/con 

28 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 17/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 17/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

62,63 x 30 điểm/con 

64 x 40 điểm

KQ: Ăn 64

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 16/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 16/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

52,53 x 30 điểm/con 

54 x 40 điểm

KQ: Ăn 53

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 15/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 15/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

64,65 x 30 điểm/con 

66 x 40 điểm

KQ: Ăn 65

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 14/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 14/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

63,64 x 30 điểm/con 

65 x 40 điểm

KQ: Ăn 63

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 13/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 13/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

64,65 x 30 điểm/con 

66 x 40 điểm

KQ: Ăn 66,66

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 12/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 12/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

91,92 x 30 điểm/con 

93 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 11/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 11/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

97,98 x 30 điểm/con 

99 x 40 điểm

KQ: Ăn 97,97

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 10/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 10/04/2018

 

Bộ  chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

58,59 x 30 điểm/con 

60 x 40 điểm

KQ: Ăn 60

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 08/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 08/04/2018

 

Bộ 66,67,68 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

67,68 x 30 điểm/con 

66 x 40 điểm

KQ: Ăn 68

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 07/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 07/04/2018

 

Bộ 99,98,89 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

98,89 x 30 điểm/con 

99 x 40 điểm

KQ: Ăn 98

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 06/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 06/04/2018

 

Bộ 76,75,57 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

57,75 x 30 điểm/con 

76 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 05/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 05/04/2018

 

Bộ 14,15,16 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

15,16 x 30 điểm/con 

14 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 04/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 04/04/2018

 

Bộ 92,91,90 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

90,91 x 30 điểm/con 

92 x 40 điểm

 

KQ: Ăn 92 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 03/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 03/04/2018

 

Bộ 59,58,57 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

57,58 x 30 điểm/con 

59 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 02/04/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 02/04/2018

 

Bộ 92,93,94 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

93,94 x 30 điểm/con 

92 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 31/03/2018

Ngày 31/03/2018 web nghỉ chốt số

Tổng kết tháng 3: 

Vốn 10tr - Cặp 3 ngày : Lãi 16.550.000 đ

Vốn 10tr - Song thủ lô : Lãi 20.500.000 đ

Vốn 10tr - Dàn 3 con: 22.900.000 đ

Ngày 31/03 anh em chơi vui vẻ 

04,05 x 50 điểm/con

KQ: Ăn 04

Dautu888.com

DÀN 3 CON NGÀY 30/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 30/03/2018

 

Bộ 79,78,77 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

78,77 x 30 điểm/con 

79 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 29/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 29/03/2018

 

Bộ 47,48,49 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

48,49 x 30 điểm/con

47 x 40 điểm

KQ: Ăn 47 - Lãi 950k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 28/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 28/03/2018

 

Bộ 25,26,27 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

26,27 x 30 điểm/con 

25 x 40 điểm

KQ: Ăn 26,27 - Lãi 2.550k

Dautu888.com

 
Trang 3/6
3
... 6
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

thiet ke web thiet ke web lam web bơm cứu hỏa máy bơm ly tâm phụ kiện ống thép luồn dây diện ống ruột gà lõi thép ống thép luồn dây điện máy bơm cứu hỏa máy bơm chìm nước thải ebara

giúp trẻ ăn ngon trẻ biếng ăn giấy dầu chống thấm màng chống thấm hdpe vải địa kỹ thuật rọ đá rèm cửa rèm vải in cờ in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ rèm vải bàn cafe bàn bar