DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
DÀN 3 CON TRONG NGÀY
 

DÀN 3 CON

Là cách chơi 1 bộ 3 con trong ngày với tỷ lệ 3:3:4

Ví dụ : 

Với số vốn 10tr thì vào trong ngày : 30:30:40 điểm/con

Dautu888.com

THÔNG BÁO

Từ ngày 01/04/2018 KHÔNG GIA HẠN VIP BẰNG THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (nhà nước cấm) 

Chuyển sang hình thức: gia hạn VIP bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. 

HƯỚNG DẪN GIA HẠN VIP:  

Khi anh em muốn gia hạn: gọi hoặc nhắn tin cho Admin qua số 0838.567.678. 

Admin sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng để anh em chuyển tiền. 

Sau khi chuyển tiền Alo hoặc nhắn tin Admin sẽ gia hạn VIP ngay lúc đó. 

Lúc nào tiền chuyển thành công Admin sẽ thông báo lại để anh em biết.

MỨC PHÍ:

300 nghìn - 30 ngày 

500 nghìn - 60 ngày 

1 triệu - 180 ngày

2 triệu - 1 năm rưỡi.

AI MUA GÓI VIP NÀO THÌ CHUYỂN GÓI ĐÓ - KHÔNG CÓ CHUYỆN BỊ MẤT TIỀN

Các ngân hàng hỗ trợ là : 

Vietcombank, BIDV, ngân hàng nông nghiệp, Techcombank, ngân hàng quân đội.

 

XEM "SỐ DÀN 3 CON" HÔM NAY>>>

 

DÀN 3 CON NGÀY 04/03/2019

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

DÀN 3 CON NGÀY 04/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 04/12/2018

 

Bộ 50,51,52 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

50,51 x 30 điểm/con 

52 x 40 điểm

KQ: Ăn 50,51,51 - Lãi 4.950k

DÀN 3 CON NGÀY 03/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 03/12/2018

 

Bộ 31,32,33 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

31,32 x 30 điểm/con 

33 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 02/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 02/12/2018

 

Bộ 64,65,66 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

64,65 x 30 điểm/con 

66 x 40 điểm

KQ: Ăn 66,66 - Lãi 4.150k

DÀN 3 CON NGÀY 01/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 01/12/2018

 

Bộ 23,32,33 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

23,32 x 30 điểm/con 

33 x 40 điểm

KQ:

DÀN 3 CON NGÀY 30/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 29/11/2018

 

Bộ 26,27,28 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

26,27 x 30 điểm/con 

28 x 40 điểm

KQ:  Ăn 26

DÀN 3 CON NGÀY 28/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 28/11/2018

 

Bộ 44,45,46 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

45,44 x 30 điểm/con 

46 x 40 điểm

KQ: Ăn 46 

DÀN 3 CON NGÀY 27/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 27/11/2018

 

Bộ 24,25,26 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

25,24 x 30 điểm/con 

26 x 40 điểm

KQ: Ăn 26

DÀN 3 CON NGÀY 26/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 26/11/2018

 

Bộ 25,26,27 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

25,26 x 30 điểm/con 

27 x 40 điểm

KQ: Ăn 27

DÀN 3 CON NGÀY 25/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 25/11/2018

 

Bộ 62,63,64 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

62,63 x 30 điểm/con 

64 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 24/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 24/11/2018

 

Bộ 76,77,78 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

76,77 x 30 điểm/con 

78 x 40 điểm

KQ: Ăn 78

DÀN 3 CON NGÀY 23/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 23/11/2018

 

Bộ 36,37,38 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

36,37 x 30 điểm/con 

38 x 40 điểm

KQ: Ăn 36

DÀN 3 CON NGÀY 22/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 22/11/2018

 

Bộ 47,48,49 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

47,48 x 30 điểm/con 

49 x 40 điểm

KQ: Ăn 49

DÀN 3 CON NGÀY 21/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 20/11/2018

 

Bộ 30,03,04 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

03,30 x 30 điểm/con 

04 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 19/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 19/11/2018

 

Bộ 51,52,53 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

51,52 x 30 điểm/con 

53 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 17/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 17/11/2018

 

Bộ 54,55,56 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

54,55 x 30 điểm/con 

56 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 16/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 16/11/2018

 

Bộ 16,17,18 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

16,17 x 30 điểm/con 

18 x 40 điểm

KQ: Ăn 17

DÀN 3 CON NGÀY 15/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 15/11/2018

 

Bộ 41,42,43 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

41,42 x 30 điểm/con 

43 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 14/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 14/11/2018

 

Bộ 10,11,12 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

10,11 x 30 điểm/con 

12 x 40 điểm

KQ: Ăn 12

DÀN 3 CON NGÀY 13/1/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 13/11/2018

 

Bộ 86,87,88 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

86,87 x 30 điểm/con 

88 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 12/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 12/11/2018

 

Bộ 54,55,56 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

54,55 x 30 điểm/con 

56 x 40 điểm

KQ: Ăn 55,56

DÀN 3 CON NGÀY 11/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 11/11/2018

 

Bộ 47,48,49 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

47,48 x 30 điểm/con 

49 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 10/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 10/11/2018

 

Bộ 24,42,25 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

24,42 x 30 điểm/con 

25 x 40 điểm

KQ: Ăn 24,42

DÀN 3 CON NGÀY 08/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 08/11/2018

 

Bộ 52,53,51 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

52,53 x 30 điểm/con 

51 x 40 điểm

KQ: Ăn 51

DÀN 3 CON NGÀY 06/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 06/11/2018

 

Bộ 69,96,68 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

69,96 x 30 điểm/con 

68 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 05/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 05/11/2018

 

Bộ 43,34,33 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

34,43 x 30 điểm/con 

33 x 40 điểm

KQ: Ăn 43

DÀN 3 CON NGÀY 04/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 04/11/2018

 

Bộ 25,52,53 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

25,52 x 30 điểm/con 

53 x 40 điểm

KQ: Ăn 25

DÀN 3 CON NGÀY 03/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 03/11/2018

 

Bộ 83,84,85 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

83,84 x 30 điểm/con 

85 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 02/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 02/11/2018

 

Bộ 27,28,29 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

27,28 x 30 điểm/con 

29 x 40 điểm

KQ: Ăn 29

DÀN 3 CON NGÀY 01/11/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 01/11/2018

 

Bộ 90,91,92 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

90,91 x 30 điểm/con 

92 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 31/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 31/10/2018

 

Bộ 02,20,21 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

02,20 x 30 điểm/con 

21 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 30/10/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 30/10/2018

 

Bộ 39,93,92 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

39,93 x 30 điểm/con 

92 x 40 điểm

KQ: Ăn 92,93

Trang 3/12
3
... 12
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | rèm cửa | rèm vải | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải |

trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| rèm cửa sổ rèm vải đẹp