DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
DÀN 3 CON TRONG NGÀY
 

DÀN 3 CON

Là cách chơi 1 bộ 3 con trong ngày với tỷ lệ 3:3:4

Ví dụ : 

Với số vốn 10tr thì vào trong ngày : 30:30:40 điểm/con

Dautu888.com

 

XEM "SỐ DÀN 3 CON" HÔM NAY>>>

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 24/04/2018

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

DÀN 3 CON NGÀY 02/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 02/02/2018

 

Bộ 26,25,52 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

25,52 x 30 điểm/con 

26 x 40 điểm

KQ: Ăn 25 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 01/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 01/02/2018

 

Bộ 83,85,87 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

85,87 x 30 điểm/con 

83 x 40 điểm

KQ: Ăn 83 - Lãi 950k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 31/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 31/01/2018

 

Bộ 95,69,96 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

69,96 x 30 điểm/con 

95 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 30/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 30/01/2018

 

Bộ 29,92,93 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

92,93 x 30 điểm/con 

29 x 40 điểm

KQ: Ăn 29 - Lãi 950k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 28/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 28/01/2018

 

Bộ 52,25,51 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

25,51 x 30 điểm/con 

52 x 40 điểm

KQ: Ăn 25,51 - Lãi 2.550k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 27/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 27/01/2018

 

Bộ 90,09,91 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

09,91 x 30 điểm/con 

90 x 40 điểm

KQ: Ăn 91

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 24/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 24/01/2018

 

Bộ 75,76,67 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

76,67 x 30 điểm/con 

75 x 40 điểm

KQ:

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 22/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 22/01/2018

 

Bộ 23,32,24 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

24,32 x 30 điểm/con 

23 x 40 điểm

KQ:

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 21/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 21/01/2018

 

Bộ 47,48,84 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

48,84 x 30 điểm/con 

47 x 40 điểm

KQ: Ăn 48 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 20/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 20/01/2018

 

Bộ 96,59,95 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

59,95 x 30 điểm/con 

96 x 40 điểm

KQ: ăn 95,95 - Lãi 2.550k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 19/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 19/01/2018

 

Bộ 96,69,97 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

69,97 x 30 điểm/con 

96 x 40 điểm

KQ: Ăn 97 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 18/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 18/01/2018

 

Bộ 50,51,52 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

50,51 x 30 điểm/con 

52 x 40 điểm

KQ: Ăn 52 - Lãi 950k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 17/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 17/01/2018

 

Bộ 17,18,19 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

18,19 x 30 điểm/con 

17 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 16/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 16/01/2018

 

Bộ 16,17,18 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

17,18 x 30 điểm/con 

16 x 40 điểm

KQ: Ăn 16 - Lãi 950k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 15/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 15/01/2018

 

Bộ 45,46,64 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

64,46 x 30 điểm/con 

45 x 40 điểm

KQ: Ăn 45,46 - Lãi 3.350k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 14/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 14/01/2018

 

Bộ 15,41,14 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

14,41 x 30 điểm/con 

15 x 40 điểm

KQ: Ăn 14 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 13/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 13/01/2018

 

Bộ 79,87,78 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

78,87 x 30 điểm/con 

79 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 12/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 12/01/2018

 

Bộ 19,81,18 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

18,81 x 30 điểm/con 

19 x 40 điểm

KQ: Ăn 18 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 09/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 09/01/2018

 

Bộ 27,72,28 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

27,72 x 30 điểm/con 

28 x 40 điểm

KQ: Ă 27 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 08/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 08/01/2018

 

Bộ 74,73,72 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

73,72 x 30 điểm/con 

74 x 40 điểm

KQ: Ăn 73 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 06/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 05/01/2018

 

Bộ 95,94,49 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

49,94 x 30 điểm/con 

95 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 05/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 05/01/2018

 

Bộ 16,51,15 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

51,15 x 30 điểm/con 

16 x 40 điểm

KQ: Ăn 51,16 - Lãi 3.350k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 04/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 04/01/2018

 

Bộ 59,58,85 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

58,85 x 30 điểm/con 

59 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 03/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 03/01/2018

 

Bộ 33,23,32 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

23,32 x 30 điểm/con 

33 x 40 điểm

KQ: Ăn 23 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 02/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 02/01/2018

 

Bộ 63,64,46 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

46,64 x 30 điểm/con 

63 x 40 điểm

KQ: Ăn 63,46 - Lãi 3.350k

Chú ý: Hệ thống nạp thẻ bị lỗi, anh em liên hệ trực tiếp qua hotline 01238.567.678 để được hỗ trợ.

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 01/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 01/01/2018

 

Bộ 25,27,28 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

27,28 x 30 điểm/con 

25 x 40 điểm

KQ: Ăn 25,27 - Lãi 3.350k

Dautu888.com

 
Trang 3/3
3
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/