DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
DÀN 3 CON TRONG NGÀY
 

DÀN 3 CON

Là cách chơi 1 bộ 3 con trong ngày với tỷ lệ 3:3:4

Ví dụ : 

Với số vốn 10tr thì vào trong ngày : 30:30:40 điểm/con

Dautu888.com

THÔNG BÁO

Từ ngày 01/04/2018 KHÔNG GIA HẠN VIP BẰNG THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (nhà nước cấm) 

Chuyển sang hình thức: gia hạn VIP bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. 

HƯỚNG DẪN GIA HẠN VIP:  

Khi anh em muốn gia hạn: gọi hoặc nhắn tin cho Admin qua số 0838.567.678. 

Admin sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng để anh em chuyển tiền. 

Sau khi chuyển tiền Alo hoặc nhắn tin Admin sẽ gia hạn VIP ngay lúc đó. 

Lúc nào tiền chuyển thành công Admin sẽ thông báo lại để anh em biết.

MỨC PHÍ:

300 nghìn - 30 ngày 

500 nghìn - 60 ngày 

1 triệu - 180 ngày

2 triệu - 1 năm rưỡi.

AI MUA GÓI VIP NÀO THÌ CHUYỂN GÓI ĐÓ - KHÔNG CÓ CHUYỆN BỊ MẤT TIỀN

Các ngân hàng hỗ trợ là : 

Vietcombank, BIDV, ngân hàng nông nghiệp, Techcombank, ngân hàng quân đội.

 

XEM "SỐ DÀN 3 CON" HÔM NAY>>>

 

DÀN 3 CON NGÀY 04/03/2019

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

DÀN 3 CON NGÀY 15/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 15/01/2018

 

Bộ 52,53,54 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

52,53 x 30 điểm/con 

54 x 40 điểm

KQ: Ăn 52

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 14/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 14/01/2018

 

Bộ 27,28,29 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

27,28 x 30 điểm/con 

29 x 40 điểm

KQ: Ăn 28

DÀN 3 CON NGÀY 13/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 13/01/2018

 

Bộ 05,06,07 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

05,06 x 30 điểm/con 

07 x 40 điểm

KQ:

DÀN 3 CON NGÀY 11/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 11/01/2018

 

Bộ 37,73,38 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

37,73 x 30 điểm/con 

38 x 40 điểm

KQ: Ăn 38

DÀN 3 CON NGÀY 10/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 10/01/2018

 

Bộ 40,41,42 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

40,41 x 30 điểm/con 

42 x 40 điểm

KQ: Ăn 40

DÀN 3 CON NGÀY 09/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 09/01/2018

 

Bộ 73,74,75 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

73,74 x 30 điểm/con 

75 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 08/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 08/01/2018

 

Bộ 24,25,26 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

24,25 x 30 điểm/con 

26 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 07/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 07/01/2018

 

Bộ 50,51,52 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

50,51 x 30 điểm/con 

52 x 40 điểm

KQ: Ăn 51 

DÀN 3 CON NGÀY 05/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 05/01/2018

 

Bộ 50,51,52 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

50,51 x 30 điểm/con 

52 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 04/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 04/01/2018

 

Bộ 25,26,27 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

25,26 x 30 điểm/con 

27 x 40 điểm

KQ: Ăn 25,26,26,26 - Lãi 7.350k

DÀN 3 CON NGÀY 03/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 03/01/2018

 

Bộ 57,58,59 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

57,58 x 30 điểm/con 

59 x 40 điểm

KQ: Ăn 58

DÀN 3 CON NGÀY 01/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 01/19/2018

 

Bộ 17,18,19 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

17,18 x 30 điểm/con 

19 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 30/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 30/12/2018

 

Bộ 27,28,29 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

27,28 x 30 điểm/con 

29 x 40 điểm

KQ: Ăn 29 - Lãi 950k

DÀN 3 CON NGÀY 28/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 28/12/2018

 

Bộ 50,51,52 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

50,51 x 30 điểm/con 

52 x 40 điểm

KQ: Ăn 51

DÀN 3 CON NGÀY 27/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 27/12/2018

 

Bộ 04,05,06 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

04,05 x 30 điểm/con 

06 x 40 điểm

KQ: Ăn 05 - Lãi 150k

DÀN 3 CON NGÀY 26/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 25/12/2018

 

Bộ 64,65,66 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

64,65 x 30 điểm/con 

66 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 25/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 25/12/2018

 

Bộ 17,18,19 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

17,18 x 30 điểm/con 

19 x 40 điểm

KQ: Ăn 18,18 - Lãi 2.550k

DÀN 3 CON NGÀY 22/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 22/12/2018

 

Bộ 56,57,58 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

56,57 x 30 điểm/con 

58 x 40 điểm

KQ: Ăn 56 - Lãi 150k

DÀN 3 CON NGÀY 21/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 21/12/2018

 

Bộ 82,83,84 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

82,83 x 30 điểm/con 

84 x 40 điểm

KQ: Ăn 82,84 - Lãi 3.350k

DÀN 3 CON NGÀY 20/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 20/12/2018

 

Bộ 46,47,48 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

46,47 x 30 điểm/con 

48 x 40 điểm

KQ: Ăn 48 - Lãi 950k

DÀN 3 CON NGÀY 19/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 19/12/2018

 

Bộ 95,96,97 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

95,96 x 30 điểm/con 

97 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 17/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 17/12/2018

 

Bộ 14,15,16 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

14,15 x 30 điểm/con 

16 x 40 điểm

KQ:

DÀN 3 CON NGÀY 16/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 16/12/2018

 

Bộ 56,57,58 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

56,57 x 30 điểm/con 

58 x 40 điểm

KQ: Ăn 58 - Lãi 950k

DÀN 3 CON NGÀY 15/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 15/12/2018

 

Bộ 03,04,05 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

03,04 x 30 điểm/con 

05 x 40 điểm

KQ: Ăn 03

DÀN 3 CON NGÀY 13/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 13/12/2018

 

Bộ 92,93,94 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

92,93 x 30 điểm/con 

94 x 40 điểm

KQ: Ăn 92,92,94 - Lãi 5.750k

DÀN 3 CON NGÀY 12/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 12/12/2018

 

Bộ 08,09,10 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

08,09 x 30 điểm/con 

10 x 40 điểm

KQ: Ăn 08,10 - Lãi 3.350k

DÀN 3 CON NGÀY 10/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 10/12/2018

 

Bộ 52,53,54 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

52,53 x 30 điểm/con 

54 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 09/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 09/12/2018

 

Bộ 94,95,96 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

94,95 x 30 điểm/con 

96 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 ON NGÀY 08/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 08/12/2018

 

Bộ 56,65,66 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

56,65 x 30 điểm/con 

66 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 07/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 07/12/2018

 

Bộ 90,91,92 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

90,91 x 30 điểm/con 

92 x 40 điểm

KQ: Ăn 90 - Lãi 150k

DÀN 3 CON NGÀY 06/12/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 06/12/2018

 

Bộ 76,67,66 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

76,67 x 30 điểm/con 

66 x 40 điểm

KQ: Ăn 67,67 - Lãi 2.550k

Trang 2/12
2
... 12
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/