DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
DÀN 3 CON TRONG NGÀY
 

DÀN 3 CON

Là cách chơi 1 bộ 3 con trong ngày với tỷ lệ 3:3:4

Ví dụ : 

Với số vốn 10tr thì vào trong ngày : 30:30:40 điểm/con

Dautu888.com

THÔNG BÁO

Từ ngày 01/04/2018 KHÔNG GIA HẠN VIP BẰNG THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (nhà nước cấm) 

Chuyển sang hình thức: gia hạn VIP bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. 

HƯỚNG DẪN GIA HẠN VIP:  

Khi anh em muốn gia hạn: gọi hoặc nhắn tin cho Admin qua số 0838.567.678. 

Admin sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng để anh em chuyển tiền. 

Sau khi chuyển tiền Alo hoặc nhắn tin Admin sẽ gia hạn VIP ngay lúc đó. 

Lúc nào tiền chuyển thành công Admin sẽ thông báo lại để anh em biết.

MỨC PHÍ:

300 nghìn - 30 ngày 

500 nghìn - 60 ngày 

1 triệu - 180 ngày

2 triệu - 1 năm rưỡi.

AI MUA GÓI VIP NÀO THÌ CHUYỂN GÓI ĐÓ - KHÔNG CÓ CHUYỆN BỊ MẤT TIỀN

Các ngân hàng hỗ trợ là : 

Vietcombank, BIDV, ngân hàng nông nghiệp, Techcombank, ngân hàng quân đội.

 

XEM "SỐ DÀN 3 CON" HÔM NAY>>>

 

DÀN 3 CON NGÀY 04/03/2019

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

DÀN 3 CON NGÀY 02/03/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 02/03/2018

 

Bộ 05,06,07 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

05,06 x 30 điểm/con 

07 x 40 điểm

KQ: Ăn 05

DÀN 3 CON NGÀY 01/03/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 01/03/2018

 

Bộ 01,02,03 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

01,02 x 30 điểm/con 

03 x 40 điểm

KQ: Ăn 01

DÀN 3 CON NGÀY 28/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 28/02/2018

 

Bộ 05,06,07 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

05,06 x 30 điểm/con 

07 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 26/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 26/02/2018

 

Bộ 02,20,03 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

02,20  x 30 điểm/con 

03 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 25/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 25/02/2018

 

Bộ 82,83,28 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

82,83  x 30 điểm/con 

28 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 24/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 23/02/2018

 

Bộ 31,32,33 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

31,32  x 30 điểm/con 

33 x 40 điểm

KQ: Ăn 32

DÀN 3 CON NGÀY 23/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 23/02/2018

 

Bộ 87,88,89 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

88,89  x 30 điểm/con 

87 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 22/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 22/02/2018

 

Bộ 87,88,89 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

88,89  x 30 điểm/con 

87 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 21/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 21/02/2018

 

Bộ 62,26,63 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

62,26  x 30 điểm/con 

63 x 40 điểm

KQ: Ăn 26

DÀN 3 CON NGÀY 20/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 20/02/2018

 

Bộ 67,76,66 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

67,76  x 30 điểm/con 

66 x 40 điểm

KQ: ĂN 66

DÀN 3 CON NGÀY 19/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 19/02/2018

 

Bộ 01,10,00 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

01,10  x 30 điểm/con 

00 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 18/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 18/02/2018

 

Bộ 62,63,64 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

62,63  x 30 điểm/con 

64 x 40 điểm

KQ: Ăn 62,63,64

DÀN 3 CON NGÀY 17/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 17/02/2018

 

Bộ 63,64,65 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

63,64  x 30 điểm/con 

65 x 40 điểm

KQ: Ăn 65

DÀN 3 CON NGÀY 15/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 15/02/2018

 

Bộ 42,43,44 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

42,43  x 30 điểm/con 

44 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 13/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 13/02/2018

 

Bộ 29,92,28 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

29,92  x 30 điểm/con 

28 x 40 điểm

KQ: ĂN 28

DÀN 3 CON NGÀY 12/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 12/02/2018

 

Bộ 22,23,24 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

22,23  x 30 điểm/con 

24 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 11/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 11/02/2018

 

Bộ 10,11,12 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

10,11  x 30 điểm/con 

12 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 31/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 31/01/2018

 

Bộ 77,78,79 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

77,78 x 30 điểm/con 

79 x 40 điểm

KQ: Ăn 79

DÀN 3 CON NGÀY 29/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 29/01/2018

 

Bộ 46,47,48 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

46,47 x 30 điểm/con 

48 x 40 điểm

KQ: Ăn 47,47

DÀN 3 CON NGÀY 28/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 28/01/2018

 

Bộ 30,31,32 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

30,31 x 30 điểm/con 

32 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 27/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 27/01/2018

 

Bộ 14,15,16 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

14,15 x 30 điểm/con 

16 x 40 điểm

KQ: Ăn 15

DÀN 3 CON NGÀY 26/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 26/01/2018

 

Bộ 24,25,26 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

24,25 x 30 điểm/con 

26 x 40 điểm

KQ: Ăn 25

DÀN 3 CON NGÀY 25/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 25/01/2018

 

Bộ 97,98,99 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

97,98 x 30 điểm/con 

99 x 40 điểm

KQ: Ăn 97,97,99 

DÀN 3 CON NGÀY 24/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 24/01/2018

 

Bộ 00,01,02 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

00,01 x 30 điểm/con 

02 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 22/10/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 22/01/2018

 

Bộ 55,56,57 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

55,56 x 30 điểm/con 

57 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 21/01/2019

NGHỈ

DÀN 3 CON NGÀY 20/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 20/01/2018

 

Bộ 27,28,29 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

27,28 x 30 điểm/con 

29 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 19/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 19/01/2018

 

Bộ 74,75,76 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

74,75 x 30 điểm/con 

76 x 40 điểm

KQ:

DÀN 3 CON NGÀY 18/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 18/01/2018

 

Bộ 30,31,32 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

30,31 x 30 điểm/con 

32 x 40 điểm

KQ: Ăn 31

DÀN 3 CON NGÀY 17/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 17/01/2018

 

Bộ 62,63,64 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

42,43 x 30 điểm/con 

44 x 40 điểm

KQ:

DÀN 3 CON NGÀY 16/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 16/01/2018

 

Bộ 62,63,64 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

62,63 x 30 điểm/con 

64 x 40 điểm

KQ:

Trang 1/12
1
... 12
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/