DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
DÀN 3 CON TRONG NGÀY
 

DÀN 3 CON

Là cách chơi 1 bộ 3 con trong ngày với tỷ lệ 3:3:4

Ví dụ : 

Với số vốn 10tr thì vào trong ngày : 30:30:40 điểm/con

Dautu888.com

THÔNG BÁO

Từ ngày 01/04/2018 KHÔNG GIA HẠN VIP BẰNG THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (nhà nước cấm) 

Chuyển sang hình thức: gia hạn VIP bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. 

HƯỚNG DẪN GIA HẠN VIP:  

Khi anh em muốn gia hạn: gọi hoặc nhắn tin cho Admin qua số 0838.567.678. 

Admin sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng để anh em chuyển tiền. 

Sau khi chuyển tiền Alo hoặc nhắn tin Admin sẽ gia hạn VIP ngay lúc đó. 

Lúc nào tiền chuyển thành công Admin sẽ thông báo lại để anh em biết.

MỨC PHÍ:

300 nghìn - 30 ngày 

500 nghìn - 60 ngày 

1 triệu - 180 ngày

2 triệu - 1 năm rưỡi.

AI MUA GÓI VIP NÀO THÌ CHUYỂN GÓI ĐÓ - KHÔNG CÓ CHUYỆN BỊ MẤT TIỀN

Các ngân hàng hỗ trợ là : 

Vietcombank, BIDV, ngân hàng nông nghiệp, Techcombank, ngân hàng quân đội.

 

XEM "SỐ DÀN 3 CON" HÔM NAY>>>

 

DÀN 3 CON NGÀY 22/02/2019

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

DÀN 3 CON NGÀY 21/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 21/02/2018

 

Bộ 62,26,63 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

62,26  x 30 điểm/con 

63 x 40 điểm

KQ: Ăn 26

DÀN 3 CON NGÀY 20/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 20/02/2018

 

Bộ 67,76,66 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

67,76  x 30 điểm/con 

66 x 40 điểm

KQ: ĂN 66

DÀN 3 CON NGÀY 19/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 19/02/2018

 

Bộ 01,10,00 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

01,10  x 30 điểm/con 

00 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 18/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 18/02/2018

 

Bộ 62,63,64 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

62,63  x 30 điểm/con 

64 x 40 điểm

KQ: Ăn 62,63,64

DÀN 3 CON NGÀY 17/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 17/02/2018

 

Bộ 63,64,65 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

63,64  x 30 điểm/con 

65 x 40 điểm

KQ: Ăn 65

DÀN 3 CON NGÀY 15/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 15/02/2018

 

Bộ 42,43,44 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

42,43  x 30 điểm/con 

44 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 13/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 13/02/2018

 

Bộ 29,92,28 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

29,92  x 30 điểm/con 

28 x 40 điểm

KQ: ĂN 28

DÀN 3 CON NGÀY 12/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 12/02/2018

 

Bộ 22,23,24 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

22,23  x 30 điểm/con 

24 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 11/02/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 11/02/2018

 

Bộ 10,11,12 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

10,11  x 30 điểm/con 

12 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 31/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 31/01/2018

 

Bộ 77,78,79 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

77,78 x 30 điểm/con 

79 x 40 điểm

KQ: Ăn 79

DÀN 3 CON NGÀY 29/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 29/01/2018

 

Bộ 46,47,48 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

46,47 x 30 điểm/con 

48 x 40 điểm

KQ: Ăn 47,47

DÀN 3 CON NGÀY 28/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 28/01/2018

 

Bộ 30,31,32 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

30,31 x 30 điểm/con 

32 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 27/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 27/01/2018

 

Bộ 14,15,16 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

14,15 x 30 điểm/con 

16 x 40 điểm

KQ: Ăn 15

DÀN 3 CON NGÀY 26/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 26/01/2018

 

Bộ 24,25,26 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

24,25 x 30 điểm/con 

26 x 40 điểm

KQ: Ăn 25

DÀN 3 CON NGÀY 25/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 25/01/2018

 

Bộ 97,98,99 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

97,98 x 30 điểm/con 

99 x 40 điểm

KQ: Ăn 97,97,99 

DÀN 3 CON NGÀY 24/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 24/01/2018

 

Bộ 00,01,02 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

00,01 x 30 điểm/con 

02 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 22/10/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 22/01/2018

 

Bộ 55,56,57 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

55,56 x 30 điểm/con 

57 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 21/01/2019

NGHỈ

DÀN 3 CON NGÀY 20/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 20/01/2018

 

Bộ 27,28,29 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

27,28 x 30 điểm/con 

29 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 19/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 19/01/2018

 

Bộ 74,75,76 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

74,75 x 30 điểm/con 

76 x 40 điểm

KQ:

DÀN 3 CON NGÀY 18/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 18/01/2018

 

Bộ 30,31,32 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

30,31 x 30 điểm/con 

32 x 40 điểm

KQ: Ăn 31

DÀN 3 CON NGÀY 17/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 17/01/2018

 

Bộ 62,63,64 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

42,43 x 30 điểm/con 

44 x 40 điểm

KQ:

DÀN 3 CON NGÀY 16/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 16/01/2018

 

Bộ 62,63,64 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

62,63 x 30 điểm/con 

64 x 40 điểm

KQ:

DÀN 3 CON NGÀY 15/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 15/01/2018

 

Bộ 52,53,54 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

52,53 x 30 điểm/con 

54 x 40 điểm

KQ: Ăn 52

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 14/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 14/01/2018

 

Bộ 27,28,29 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

27,28 x 30 điểm/con 

29 x 40 điểm

KQ: Ăn 28

DÀN 3 CON NGÀY 13/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 13/01/2018

 

Bộ 05,06,07 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

05,06 x 30 điểm/con 

07 x 40 điểm

KQ:

DÀN 3 CON NGÀY 11/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 11/01/2018

 

Bộ 37,73,38 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

37,73 x 30 điểm/con 

38 x 40 điểm

KQ: Ăn 38

DÀN 3 CON NGÀY 10/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 10/01/2018

 

Bộ 40,41,42 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

40,41 x 30 điểm/con 

42 x 40 điểm

KQ: Ăn 40

DÀN 3 CON NGÀY 09/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 09/01/2018

 

Bộ 73,74,75 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

73,74 x 30 điểm/con 

75 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 08/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 08/01/2018

 

Bộ 24,25,26 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

24,25 x 30 điểm/con 

26 x 40 điểm

KQ: 

DÀN 3 CON NGÀY 07/01/2019

 DÀN 3 CON NGÀY 07/01/2018

 

Bộ 50,51,52 chơi theo tỷ lệ 3:3:4

Với số vốn 10tr

50,51 x 30 điểm/con 

52 x 40 điểm

KQ: Ăn 51 

Trang 1/11
1
... 11
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | http://nhavesinhhanoi.com | vinatap.vn https://vinatap.vn/voi-bot-nong-nghiep.html https://vinatap.vn/dat-huu-co.html https://vinatap.vn/dat-trong-cay.html https://vinatap.vn/cach-xu-ly-xo-dua-trong-rau-mam.html https://vinatap.vn/dat-thit-trong-cay-ho-chi-minh.html https://vinatap.vn/da-perlite.html