DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
DÀN 3 CON TRONG NGÀY
 

DÀN 3 CON

Là cách chơi 1 bộ 3 con trong ngày với tỷ lệ 3:3:4

Ví dụ : 

Với số vốn 10tr thì vào trong ngày : 30:30:40 điểm/con

Dautu888.com

 

XEM "SỐ DÀN 3 CON" HÔM NAY>>>

 

DÀN 3 CON NGÀY 21/03/2018

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 19/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 19/03/2018

 

Bộ 28,29,92 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

29,92 x 30 điểm/con 

28 x 40 điểm

KQ: Ăn 92

hệ thống nạp thẻ bị lỗi, anh em liên hệ qua hotline 01238.567.678 để đc hỗ trợ

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 18/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 18/03/2018

 

Bộ 05,04,03 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

03,04 x 30 điểm/con 

05 x 40 điểm

KQ: Ăn 04,05,05

hệ thống nạp thẻ bị lỗi, anh em liên hệ qua hotline 01238.567.678 để đc hỗ trợ

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 17/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 17/03/2018

 

Bộ 50,15,51 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

15,51 x 30 điểm/con 

50 x 40 điểm

KQ: ĂN 15,15

Hôm nay hệ thống gia hạn VIP đang bảo trì, anh em ko nạp đc thì liên hệ qua hotline để đc hỗ trợ.

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 16/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 16/03/2018

 

Bộ 16,61,17 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

61,17 x 30 điểm/con 

16 x 40 điểm

KQ: Ăn 17

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 15/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 15/03/2018

 

Bộ 42,24,41 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

24,41 x 30 điểm/con 

42 x 40 điểm

KQ: ĂN 42

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 14/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 14/03/2018

 

Bộ 45,54,53 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

54,53 x 30 điểm/con 

45 x 40 điểm

KQ: Ăn 54,54

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 13/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 13/03/2018

 

Bộ 45,64,46 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

46,64 x 30 điểm/con 

45 x 40 điểm

KQ: Ăn 46,46

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 12/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 12/03/2018

 

Bộ 77,78,87 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

78,87 x 30 điểm/con 

77 x 40 điểm

KQ: Ăn 77,87

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 10/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 10/03/2018

 

Bộ 18,81,82 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

81,82 x 30 điểm/con 

18 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 09/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 09/03/2018

 

Bộ 56,65,66 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

66,56 x 30 điểm/con 

65 x 40 điểm

KQ: Ăn 65

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 08/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 08/03/2018

 

Bộ 56,65,57 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

65,57 x 30 điểm/con 

56 x 40 điểm

KQ: ĂN 57

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 07/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 07/03/2018

 

Bộ 86,87,68 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

87,68 x 30 điểm/con 

86 x 40 điểm

KQ: Ăn 68,86

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 06/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 06/03/2018

 

Bộ 09,90,91 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

90,91 x 30 điểm/con 

09 x 40 điểm

KQ: Ăn 91

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 04/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 04/03/2018

 

Bộ 60,61,16 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

16,61 x 30 điểm/con 

60 x 40 điểm

KQ: Ăn 16

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 03/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 03/03/2018

 

Bộ 86,87,78 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

87,78 x 30 điểm/con 

86 x 40 điểm

KQ: Ăn 86

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 02/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 02/03/2018

 

Bộ 97,79,98 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

97,79 x 30 điểm/con 

98 x 40 điểm

KQ: Ăn 79

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 01/03/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 01/03/2018

 

Bộ 31,03,30 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

30,03 x 30 điểm/con 

31 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 27/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 27/02/2018

 

Bộ 51,15,52 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

15,52 x 30 điểm/con 

51 x 40 điểm

KQ: Ăn 52,52

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 26/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 26/02/2018

 

Bộ 37,73,36 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

36,73 x 30 điểm/con 

37 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 25/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 25/02/2018

 

Bộ 21,12,22 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

12,22 x 30 điểm/con 

21 x 40 điểm

KQ: Ăn 21,22

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 24/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 24/02/2018

 

Bộ 19,91,20 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

91,20 x 30 điểm/con 

19 x 40 điểm

KQ: Ăn 19,20,20

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON TRONG NGÀY 23/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 23/02/2018

 

Bộ 08,80,09 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

09,80 x 30 điểm/con 

08 x 40 điểm

KQ: Ăn 80 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 08/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 08/02/2018

 

Bộ 22,77,23 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

23,77 x 30 điểm/con 

22 x 40 điểm

KQ: Ăn 77 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 07/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 07/02/2018

 

Bộ 83,38,84 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

38,83 x 30 điểm/con 

84 x 40 điểm

KQ: Ăn 84 - Lãi 950k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 06/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 06/02/2018

 

Bộ 66,65,56 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

56,65 x 30 điểm/con 

66 x 40 điểm

KQ: Ăn 66 - Lãi 950k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 04/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 04/02/2018

 

Bộ 45,54,46 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

54,45 x 30 điểm/con 

46 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 03/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 03/02/2018

 

Bộ 55,54,45 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

54,45 x 30 điểm/con 

55 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 02/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 02/02/2018

 

Bộ 26,25,52 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

25,52 x 30 điểm/con 

26 x 40 điểm

KQ: Ăn 25 - Lãi 150k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 01/02/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 01/02/2018

 

Bộ 83,85,87 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

85,87 x 30 điểm/con 

83 x 40 điểm

KQ: Ăn 83 - Lãi 950k

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 31/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 31/01/2018

 

Bộ 95,69,96 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

69,96 x 30 điểm/con 

95 x 40 điểm

KQ: 

Dautu888.com

 

DÀN 3 CON NGÀY 30/01/2018

 DÀN 3 CON NGÀY 30/01/2018

 

Bộ 29,92,93 chơi theo tỷ lệ 4:3:3

Với số vốn 10tr

92,93 x 30 điểm/con 

29 x 40 điểm

KQ: Ăn 29 - Lãi 950k

Dautu888.com

 
Trang 1/2
1
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/