DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
CẶP NUÔI 3 NGÀY
 

Đây là cặp số được đưa ra từ việc nghiên cứu rất kỹ các dữ liệu lịch sử cùng việc qua sát rất kỹ tần số, tần suất nên khả năng chiến thắng rất cao 

Phương pháp chơi mới của chúng tôi yêu cầu bạn có đủ vốn cần thiết để chơi lâu dài và tuân thủ nghiêm ngặt theo cách chơi của chúng tôi.

Nếu các bạn có ít vốn hơn có thể giảm tỷ lệ chơi xuống tùy theo vốn của các bạn

1. Mức vốn đề nghị:

Mức vốn an toàn để chơi theo mức của web là 15tr

Trong đó 10tr dùng để chơi và 5tr dùng để đảm bảo an toàn.

Các bạn có ít vốn hơn hãy giảm tỷ lệ xuống, khi nào đủ vốn an toàn sẽ nâng tỷ lệ.

2. Cách chơi:

Nuôi theo tỉ lệ 1 - 3 - 10

Ví dụ mức vốn 10.000.000đ thì:

- Ngày 1: 10 điểm/con

- Ngày 2: 30 điểm/con

- Ngày 3: 100 điểm/con

Khi ăn, quay về mức vào tiền ngày 1 cho cặp nuôi tiếp theo

3. Yêu cầu:

 Vào tiền đúng tỉ lệ, cân đối vốn hợp lí, không chơi theo kiểu tất tay vì đây là lotto nuôi, cần vốn để chơi lâu dài và ổn định

 

XEM SỐ "CẶP NUÔI 3 NGÀY"  HÔM NAY >>>

 

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 22/01 - 24/01/2018

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 09/09 - 11/09/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 09/09 - 11/09/2016

Cặp  28,82 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

09/09 - Ngày 1: 28,82 x 10 điểm/con

Kết quả: Ăn 82 - Lãi 350k

Dautu888.com! 

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 06/09 - 08/09/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 06/09 - 08/09/2016

Cặp  29,92 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

06/09 - Ngày 1: 29,92 x 10 điểm/con

07/09 - Ngày 2: 29,92 x 30 điểm/con

08/09 - Ngày 3: 29,92,26,62 x 50 điểm/con

Kết quả: Ăn 26

Dautu888.com! 

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 03/09 - 05/09/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 03/09 - 05/09/2016

Cặp  38,83 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

03/09 - Ngày 1: 38,83 x 10 điểm/con

04/09 - Ngày 2: 38,83 x 30 điểm/con

05/09 - Ngày 2: 38,83,58,59 x 50 điểm/con

Kết quả: Ăn 58,58 - Lãi 1.700k

Dautu888.com! 

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 02/09 - 04/09/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 02/09 - 04/09/2016

Cặp  34,43 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

02/09 - Ngày 1: 34,43 x 10 điểm/con

Ăn 34,34,43 - Lãi 1.950k

Dautu888.com! 

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 30/08 - 01/09/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 30/08 - 01/09/2016

Cặp  05,50 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

30/08 - Ngày 1: 05,50 x 10 điểm/con

31/08 - Ngày 2: 05,50 x 30 điểm/con

01/09 - Ngày 3: 05,50,00,55 x 500 điểm/con

Ăn 00,55,55 - Ngày 3 

Dautu888.com! 

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28 - 30/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28-30/08/2016

Cặp  79,97 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

28/08 - Ngày 1: 79,97 x 10 điểm/con

29/08 - Ngày 2: 79,97 x 30 điểm/con

Ăn 97 Ngày 2 - Lãi 600k

Dautu888.com! 

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 26 -28/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 26-28/08/2016

Cặp  08,80 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

26/08 - Ngày 1: 08,80 x 10 điểm/con

27/08 - Ngày 2: 08,80 x 30 điểm/con 

Ăn 08 - Lãi 600k

Dautu888.com! 

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24 -26/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24-26/08/2016

Cặp  49,94 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

24/08 - Ngày 1: 49,94 x 10 điểm/con

25/08 - Ngày 2: 49,94 x 30 điểm/con 

Ăn 94 - Lãi 600k

Dautu888.com! 

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 22 -24/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 22-24/08/2016

Cặp  01,10 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

22/08 - Ngày 1: 01,10 x 10 điểm/con

23/08 - Ngày 2: 01,10 x 30 điểm/con 

Ăn 10 - Lãi 600k

Dautu888.com! 

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 21 -23/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 21-23/08/2016

Cặp  58,85 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

21/08 - Ngày 1: 58,85 x 10 điểm/con 

Ăn 85 - Lãi 350k

Dautu888.com!

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 20 -22/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 20-22/08/2016

Cặp  16,61 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

20/08 - Ngày 1: 16,61 x 10 điểm/con -

Ăn 16 - Lãi 350k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 19 -21/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 19-21/08/2016

Cặp  68,86 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

19/08 - Ngày 1: 68,86 x 10 điểm/con

Ăn 86 - Lãi 350k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 18 -20/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 18-20/08/2016

Cặp  67,76 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

18/08 - Ngày 1: 67,76 x 10 điểm/con

Ăn 67,67 - Lãi 1.150k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 16-18/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 16-18/08/2016

Cặp  57,75 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

16/08 - Ngày 1: 57,75 x 10 điểm/con

17/08 - Ngày 1: 57,75 x 30 điểm/con 

Ăn 57,57,57 - Lãi 5.400k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14-16/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14-16/08/2016

Cặp  14,41 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

14/08 - Ngày 1: 14,41 x 10 điểm/con

15/08 - Ngày 1: 14,41 x 30 điểm/con 

Ăn 41 - Lãi 600k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 13-15/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 13-15/08/2016

Cặp  04,40 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

13/08 - Ngày 1: 04,40 x 10 điểm/con

Ăn 04 - Ngày 1 - LÃI 350K

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 10-12/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 10-12/08/2016

Cặp  67,76 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

10/08 - Ngày 1: 67,76 x 10 điểm/con

11/08 - Ngày 2: 67,76 x 30 điểm/con

12/08 - Ngày 2: 67,76,93,95 x 50 điểm/con 

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 08-10/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 08-10/08/2016

Cặp  37,73 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

08/08 - Ngày 1: 37,73 x 10 điểm/con

09/08 - Ngày 2: 37,73 x 30 điểm/con

Ăn 73 ngày 2 - Lãi 600k

Tháng 8: Tạm thời lỗ 3.650k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 05-07/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 05-07/08/2016

Cặp  45,54 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

05/08 - Ngày 1: 45,54 x 10 điểm/con

06/08 - Ngày 2: 45,54 x 30 điểm/con

07/08 - Ngày 3: 40,42,45,54 x 50 điểm/con

Ăn 40,54 - Lãi 1.700k

Tháng 8: Tạm thời lỗ 4.250k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 04-06/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 04-06/08/2016

Cặp  78,87 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

04/08 - Ngày 1: 78,87 x 10 điểm/con

Ăn 78 - Lãi 350k

Tháng 8: Tạm thời lỗ 5.950k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 01-03/08/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 01-03/08/2016

Cặp  05,50 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

01/08 - Ngày 1: 05,50 x 10 điểm/con

02/08 - Ngày 2: 05,50 x 30 điểm/con

03/08 - Ngày 3: 05,50 x 100 điểm/con

Tháng 8: Tạm thời lỗ 6.300k

Ad: Hà Nội

THÔNG BÁO NGHỈ NGÀY 31/07/2016

Tháng 7/2016 đã hết cùng với số lãi 11.750k trên số vốn 10tr.

Như vậy có thể nói là rất ổn phải không anh em :)

Nay 31/07 chúng ta nghỉ xả hơi một hôm ngày mai lại bắt đầu 1 tháng 8 rực rỡ nhé :D

Dautu888.com

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28-30/07/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28-30/07/2016

Cặp  08,80 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

28/07 - Ngày 1: 08,80 x 10 điểm/con

29/07 - Ngày 2: 08,80 x 30 điểm/con

30/07 - Ngày 3: 08,80,25,27 x 50 điểm/con

 Ăn 25,27 => Lãi 1.700k

Tháng 7 đang lãi:  11.750k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 27-29/07/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 27-29/07/2016

Cặp  06,60 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

27/07 - Ngày 1: 06,60 x 10 điểm/con

Ăn 06,06 ngày 1 - Lãi 1.150k

Tháng 7 đang lãi:  10.050k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 25-27/07/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 25-27/07/2016

Cặp  05,50 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

25/07 - Ngày 1: 05,50 x 10 điểm/con

26/07 - Ngày 2: 05,50 x 30 điểm/con

Ăn 05,05 - Lãi 3.000k

Tháng 7 đang lãi:  8.900k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24-26/07/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24-26/07/2016

Cặp 45,54 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

24/07 - Ngày 1: 45,54 x 10 điểm/con

Ăn 54 - Lãi 350k

Tháng 7 đang lãi:  5.900k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 22-24/07/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 22-24/07/2016

Cặp 02,20 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

22/07 - Ngày 1: 02,20 x 10 điểm/con

23/07 - Ngày 2: 02,20 x 30 điểm/con

Ăn 20,20 - Lãi 3.000k

Tháng 7 đang lãi:  5.500k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 20-22/07/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 20-22/07/2016

Cặp 67,76 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

20/07 - Ngày 1: 67,76 x 10 điểm/con

21/07 - Ngày 2: 67,76 x 30 điểm/con

Ăn 67 ngày 2 - Lãi 600k

Tháng 7 đang lãi:  2.500k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 18-20/07/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 18-20/07/2016

Cặp 64,46 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

18/07 - Ngày 1: 64,46 x 10 điểm/con

19/07 - Ngày 1: 64,46 x 30 điểm/con

Ăn 46,64 - Lãi 3.000k

Tháng 7 đang lãi:  1.900k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14-16/07/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14-16/07/2016

Cặp 19,91 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

14/07 - Ngày 1: 19,91 x 10 điểm/con

Ăn 91 - Lãi 350k

Tháng 7 đang lãi 5.200k

Ad: Hà Nội

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 11-13/07/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 11-13/07/2016

Cặp 06,60 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

11/07 - Ngày 1: 06,60 x 10 điểm/con

12/07 - Ngày 2: 06,60 x 30 điểm/con

13/07 - Ngày 3: 06,60,07,70 x 50 điểm/con - Chu kỳ này khuyến khích chơi an toàn nhé anh em :)

Ăn 07 - Lỗ 2.300k

Tháng 7 đang lãi 4.850k

Ad: Hà Nội

 

Trang 9/11
1 ...
9
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/