DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
CẶP NUÔI 3 NGÀY
 

Đây là cặp số được đưa ra từ việc nghiên cứu rất kỹ các dữ liệu lịch sử cùng việc qua sát rất kỹ tần số, tần suất nên khả năng chiến thắng rất cao 

Phương pháp chơi mới của chúng tôi yêu cầu bạn có đủ vốn cần thiết để chơi lâu dài và tuân thủ nghiêm ngặt theo cách chơi của chúng tôi.

Nếu các bạn có ít vốn hơn có thể giảm tỷ lệ chơi xuống tùy theo vốn của các bạn

1. Mức vốn đề nghị:

Mức vốn an toàn để chơi theo mức của web là 15tr

Trong đó 10tr dùng để chơi và 5tr dùng để đảm bảo an toàn.

Các bạn có ít vốn hơn hãy giảm tỷ lệ xuống, khi nào đủ vốn an toàn sẽ nâng tỷ lệ.

2. Cách chơi:

Nuôi theo tỉ lệ 1 - 3 - 10

Ví dụ mức vốn 10.000.000đ thì:

- Ngày 1: 10 điểm/con

- Ngày 2: 30 điểm/con

- Ngày 3: 100 điểm/con

Khi ăn, quay về mức vào tiền ngày 1 cho cặp nuôi tiếp theo

3. Yêu cầu:

 Vào tiền đúng tỉ lệ, cân đối vốn hợp lí, không chơi theo kiểu tất tay vì đây là lotto nuôi, cần vốn để chơi lâu dài và ổn định

 

XEM SỐ "CẶP NUÔI 3 NGÀY"  HÔM NAY >>>

 

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 20/07 - 22/07/2018

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24/02 - 26/02/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24/02 - 26/02/2017

Cặp  02,20 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

24/02 - Ngày 1: 02,20 x 10 điểm/con

Kết quả: Ăn 02,20 ngày 1 - Lãi 1.150k

Tháng 2: Lãi 2.800k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 23/02 - 25/02/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 23/02 - 25/02/2017

Cặp  57,75 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

23/02 - Ngày 1: 57,75 x 10 điểm/con

Kết quả: ăn 57 ngay 1 - Lãi 350k

Tháng 2: Lãi 1.650k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 20/02 - 22/02/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 20/02 - 22/02/2017

Cặp  19,91 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

20/02 - Ngày 1: 19,91 x 10 điểm/con

21/02 - Ngày 2: 19,91 x 30 điểm/con

22/02 - Ngày 3: 19,91 x 100 điểm/con

Kết quả: Ăn 19 ngày 3 - Lãi 1.700k

Tháng 2: Lãi 1.300k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 18/02 - 20/02/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 18/02 - 20/02/2017

Cặp  14,41 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

18/02 - Ngày 1: 14,41 x 10 điểm/con

19/02 - Ngày 2: 14,41 x 30 điểm/con

Kết quả: Ăn 14 ngày 2 - Lãi 600k

Tháng 2: -400k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 15/02 - 17/02/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 15/02 - 17/02/2017

Cặp  56,65 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

15/02 - Ngày 1: 56,65 x 10 điểm/con

16/02 - Ngày 2: 56,65 x 30 điểm/con

17/02 - Ngày 3: 56,65,52,25 x 50 điểm/con

Kết quả: Ăn 52 - Lỗ 2.300k

Tháng 2: -1.000k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14/02 - 16/02/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14/02 - 16/02/2017

Cặp  27,72 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

14/02 - Ngày 1: 27,72 x 10 điểm/con

Kết quả: Ăn 27,27,27 - Lãi 1.950k

Tháng 2: Lãi 1.300k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 13/02 - 15/02/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 13/02 - 15/02/2017

Cặp  34,43 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

13/02 - Ngày 1: 34,43 x 10 điểm/con

Kết quả: Ăn 34 - Lãi 350k

Tháng 2: -650k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 10/02 - 12/02/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 10/02 - 12/02/2017

Cặp  90,09 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

10/02 - Ngày 1: 09,90 x 10 điểm/con

11/02 - Ngày 2: 09,90 x 30 điểm/con

12/02 - Ngày 2: 09,90,94,49 x 50 điểm/con

Kết quả: Ăn 94 - Lỗ 2.300k

Tháng 2: -1.000k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 09/02 - 11/02/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 09/02 - 11/02/2017

Cặp  93,39 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

09/02 - Ngày 1: 39,93 x 10 điểm/con

Kết quả: ĂN 93 Ngày 1 - Lãi 350k

Tháng 2: + 1.300k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 08/02 - 10/02/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 08/02 - 10/02/2017

Cặp  32,23 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

08/02 - Ngày 1: 23,32 x 10 điểm/con

Kết quả: Ăn 23 => Lãi 350k

Tháng 2: + 950k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 06/02 - 08/02/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 06/02 - 08/02/2017

Cặp  67,76 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

06/02 - Ngày 1: 76,67 x 10 điểm/con

07/02 - Ngày 2: 76,67 x 30 điểm/con

Kết quả: Ăn 67 ngày 2 - Lãi 600k

Tháng 2: + 600k

Dautu888.com! 

Thông báo lịch nghỉ tết 2017

Dautu888.com nghỉ tết từ ngày 26/01/2017 đến 06/02/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24-26/01/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24/01 - 26/01/2017

Cặp  35,53 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

24/01 - Ngày 1: 35,53  x 10 điểm/con

25/01 - Ngày 1: 35,53  x 30 điểm/con

Kết quả: Ăn 35 - Lãi 600k

Tháng 1: Lãi 13.350k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 21/01 - 23/01/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 21/01 - 23/01/2017

Cặp  56,65 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

21/01 - Ngày 1: 65,56 x 10 điểm/con

22/01 - Ngày 2: 65,56 x 30 điểm/con

23/01 - Ngày 3: 65,56 x 100 điểm/con

Kết quả: Ăn 56 ngày 3 - Lãi 1700k

Tháng 1: Lãi 12.750k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 20/01 - 22/01/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 20/01 - 22/01/2017

Cặp  86,68 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

20/01 - Ngày 1: 68,86  x 10 điểm/con

Kết quả: Ăn 68,68 - Lãi 1.150k

Tháng 1: Lãi 11.050k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 18/01 - 20/01/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 18/01 - 20/01/2017

Cặp  76,67 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

18/01 - Ngày 1: 67,76  x 10 điểm/con

19/01 - Ngày 2: 67,76  x 30 điểm/con

Kết quả: Ăn 67 ngày 2 - Lãi 600k

Tháng 1: Lãi 9.900k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 17/01 - 19/01/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 17/01 - 19/01/2017

Cặp  45,54 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

17/01 - Ngày 1: 45,54  x 10 điểm/con

Kết quả: Ăn 45 ngày 1 - Lãi 350k

Tháng 1: + 9.300k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14/01 - 16/01/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14/01 - 16/01/2017

Cặp  46,64 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

14/01 - Ngày 1: 46,64  x 10 điểm/con

15/01 - Ngày 2: 46,64  x 30 điểm/con

16/01 - Ngày 3: 46,64  x 100 điểm/con

Kết quả: Ăn 46,46 - Lãi 9.700k

Tháng 1: + 8.950k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 12/01 - 14/01/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 12/01 - 14/01/2017

Cặp  79,97 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

12/01 - Ngày 1: 79,97  x 10 điểm/con

13/01 - Ngày 2: 79,97  x 30 điểm/con

Kết quả: Ăn 79 ngày 2 - Lãi 600k

Tháng 1: - 750k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 09/01 - 11/01/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 09/01 - 11/01/2017

Cặp  54,45 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

09/01 - Ngày 1: 54,45  x 10 điểm/con

10/01 - Ngày 2: 54,45  x 30 điểm/con

11/01 - Ngày 3: 54,45  x 100 điểm/con

Kết quả:

Tháng 1: - 1.350k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 07/01 - 09/01/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 07/01 - 09/01/2017

Cặp  68,86 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

07/01 - Ngày 1: 68,86  x 10 điểm/con

08/01 - Ngày 2: 68,86  x 30 điểm/con

Kết quả: Ăn 68 - Lãi 600k

Tháng 1: Lãi 4.950k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 06/01 - 08/01/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 06/01 - 08/01/2017

Cặp  78,87 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

06/01 - Ngày 1: 78,87  x 10 điểm/con

Kết quả: Ăn 87 - Ngày 1

Tháng 1: Lãi 4.350k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 03/01 - 05/01/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 03/01 - 05/01/2017

Cặp  68,86 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

03/01 - Ngày 1: 68,86  x 10 điểm/con

04/01 - Ngày 2: 68,86  x 30 điểm/con

04/01 - Ngày 2: 68,86,38,83  x 50 điểm/con

Kết quả: Ăn 38,68 - Lãi 1.700k

Tháng 1: Lãi 4.000k

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 02/01 - 04/01/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 02/01 - 04/01/2017

Cặp  38,83 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

02/01 - Ngày 1: 38,83  x 10 điểm/con

Kết quả: Ăn 83,83,83 - Lãi 1.950k

Tháng 1: + 2.300k 

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 01 - 03/01/2017

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 01/01 - 03/01/2016

Cặp  88,89 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

01/01 - Ngày 1: 88,89  x 10 điểm/con

Kết quả: Ăn 88 - ngày 1 - Lãi 350k

Tháng 1: + 350k 

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 29/12 - 31/12/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 29/12 - 31/12/2016

Cặp  59,95 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

29/12 - Ngày 1: 59,95  x 10 điểm/con

30/12 - Ngày 2: 59,95  x 30 điểm/con

31/12 - Ngày 3: 59,95,00,55  x 50 điểm/con

Kết quả: ĂN 00,55 - NGÀY 3 - LÃI 1.700K

Tháng 12: 

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28/12 - 30/12/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28/12 - 30/12/2016

Cặp  56,65 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

28/12 - Ngày 1: 56,65  x 10 điểm/con

Kết quả: Ăn 56,65,65 - Ngày 1

Tháng 12: 

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 27/12 - 29/12/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 27/12 - 29/12/2016

Cặp  69,96 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

27/12 - Ngày 1: 69,96  x 10 điểm/con

Kết quả: Ăn 69 - Ngày 1

Tháng 12: 

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 26/12 - 28/12/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 26/12 - 28/12/2016

Cặp  87,78 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

26/12 - Ngày 1: 78,87  x 10 điểm/con

Kết quả: Ăn 87 - Ngày 1

Tháng 12: 

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 25/12 - 27/12/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 25/12 - 27/12/2016

Cặp  67,76 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

25/12 - Ngày 1: 67,76  x 10 điểm/con

Kết quả: 

Tháng 12: 

Dautu888.com! 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 22/12 - 24/12/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 22/12 - 24/12/2016

Cặp  16,61 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:

22/12 - Ngày 1: 16,61  x 10 điểm/con

23/12 - Ngày 2: 16,61  x 30 điểm/con

24/12 - Ngày 2: 16,61,17,71  x 50 điểm/con

Kết quả: 

Tháng 12: 

Dautu888.com! 

Trang 9/13
1 ...
9
... 13
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

thiet ke web thiet ke web lam web bơm cứu hỏa máy bơm ly tâm phụ kiện ống thép luồn dây diện ống ruột gà lõi thép ống thép luồn dây điện máy bơm cứu hỏa máy bơm chìm nước thải ebara

giúp trẻ ăn ngon trẻ biếng ăn giấy dầu chống thấm màng chống thấm hdpe vải địa kỹ thuật rọ đá rèm cửa rèm vải in cờ in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ rèm vải bàn cafe bàn bar