DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
CẶP NUÔI 3 NGÀY
 

Đây là cặp số được đưa ra từ việc nghiên cứu rất kỹ các dữ liệu lịch sử cùng việc qua sát rất kỹ tần số, tần suất nên khả năng chiến thắng rất cao 

Phương pháp chơi mới của chúng tôi yêu cầu bạn có đủ vốn cần thiết để chơi lâu dài và tuân thủ nghiêm ngặt theo cách chơi của chúng tôi.

Nếu các bạn có ít vốn hơn có thể giảm tỷ lệ chơi xuống tùy theo vốn của các bạn

1. Mức vốn đề nghị:

Mức vốn an toàn để chơi theo mức của web là 15tr

Trong đó 10tr dùng để chơi và 5tr dùng để đảm bảo an toàn.

Các bạn có ít vốn hơn hãy giảm tỷ lệ xuống, khi nào đủ vốn an toàn sẽ nâng tỷ lệ.

2. Cách chơi:

Nuôi theo tỉ lệ 1 - 3 - 10

Ví dụ mức vốn 10.000.000đ thì:

- Ngày 1: 10 điểm/con

- Ngày 2: 30 điểm/con

- Ngày 3: 100 điểm/con

Khi ăn, quay về mức vào tiền ngày 1 cho cặp nuôi tiếp theo

3. Yêu cầu:

 Vào tiền đúng tỉ lệ, cân đối vốn hợp lí, không chơi theo kiểu tất tay vì đây là lotto nuôi, cần vốn để chơi lâu dài và ổn định

 

XEM SỐ "CẶP NUÔI 3 NGÀY"  HÔM NAY >>>

 

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24/04 - 26/04/2018

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 19/12 - 21/12/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 19/12 - 21/12/2017

 

Cặp 34,43 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

19/12 - Ngày 1 : 34,43 x 10 điểm/con

20/12 - Ngày 2 : 34,43 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 34 ngày 2 - Lãi 600k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 16/12 - 18/12/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 16/12 - 18/12/2017

 

Cặp 27,72 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

16/12 - Ngày 1 : 27,72 x 10 điểm/con

17/12 - Ngày 2 : 27,72 x 30 điểm/con

18/12 - Ngày 3 : 27,72 x 100 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 15/12 - 17/12/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 15/12 - 17/12/2017

 

Cặp 46,64 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

15/12 - Ngày 1 : 46,64 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 64,64 ngày 1 - Lãi 1.150k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14/12 - 16/12/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14/12 - 16/12/2017

 

Cặp 78,87 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

14/12 - Ngày 1 : 78,87 x 10 điểm/con

 

KQ: Ăn 78,87 ngày 1 - Lãi 1.150k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 11/12 - 13/12/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 11/12 - 13/12/2017

 

Cặp 29,92 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

11/12 - Ngày 1 : 23,32 x 10 điểm/con

12/12 - Ngày 1 : 29,92 x 30 điểm/con

13/12 - Ngày 3 : 29,92 x 100 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 10/12 - 12/12/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 10/12 - 12/12/2017

 

Cặp 23,32 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

10/12 - Ngày 1 : 23,32 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 23,23,32 ngày 1 - Lãi 1.950k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 09/12 - 11/12/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 09/12 - 11/12/2017

 

Cặp 14,41 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

09/12 - Ngày 1 : 14,41 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 41 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 07/12 - 09/12/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 07/12 - 09/12/2017

 

Cặp 18,81 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

07/12 - Ngày 1 : 18,81 x 10 điểm/con

08/12 - Ngày 2 : 18,81 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 81 ngày 2 - Lãi 600k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 06/12 - 08/12/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 06/12 - 08/12/2017

 

Cặp 46,64 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

06/12 - Ngày 1 : 46,64 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 64  ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 04/12 - 06/12/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 04/12 - 06/12/2017

 

Cặp 58,85 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

04/12 - Ngày 1 : 58,85 x 10 điểm/con

05/12 - Ngày 2 : 58,85 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 85 ngày 2 - Lãi 600k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 03/12 - 05/12/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 03/12 - 05/12/2017

 

Cặp 28,82 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

03/12 - Ngày 1 : 28,82 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 28 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 02/12 - 04/12/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 02/12 - 04/12/2017

 

Cặp 58,85 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

02/12 - Ngày 1 : 58,85 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 58 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 30/11 - 02/12/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 30/11 - 02/12/2017

 

Cặp 12,21 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

30/11 - Ngày 1 : 12,21 x 10 điểm/con

01/12 - Ngày 2 : 12,21 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 12 ngày 2 - Lãi 600k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28/11 - 30/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28/11 - 30/11/2017

 

Cặp 18,81 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

28/11 - Ngày 1 : 18,81 x 10 điểm/con

29/11 - Ngày 2 : 18,81 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 81 ngày 2 - Lãi 600k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 27/11 - 29/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 27/11 - 29/11/2017

 

Cặp 78,87 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

27/11 - Ngày 1 : 78,87 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 78 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 25/11 - 27/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 25/11 - 27/11/2017

 

Cặp 39,93 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

25/11 - Ngày 1 : 39,93 x 10 điểm/con

26/11 - Ngày 2 : 39,93 x 30 điểm/con

 

 

KQ: Ăn 93 ngày 2 - Lãi 600k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24/11 - 26/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24/11 - 26/11/2017

 

Cặp 23,32 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

24/11 - Ngày 1 : 23,32 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 23 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 18/11 - 20/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 18/11 - 20/11/2017

 

Cặp 07,70 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

18/11 - Ngày 1 : 07,70 x 10 điểm/con

19/11 - Ngày 2 : 07,70 x 30 điểm/con

20/11 - Ngày 3 : 07,70,04,40 x 50 điểm/con

KQ: 

Tháng 11: Lãi 8.250k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 16/11 - 18/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 16/11 - 18/11/2017

 

Cặp 02,20 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

16/11 - Ngày 1 : 02,20 x 10 điểm/con

17/11 - Ngày 2 : 02,20 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 02,20 - Lãi 3.000k

Tháng 11: Lãi 8.250k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 15/11 - 17/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 15/11 - 17/11/2017

 

Cặp 45,54 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

15/11 - Ngày 1 : 45,54 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 54 - Lãi 350k

Tháng 11: Lãi 5.250k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14/11 - 16/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14/11 - 16/11/2017

 

Cặp 46,64 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

14/11 - Ngày 1 : 46,64 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 46 ngày 1 - Lãi 350k

Tháng 11: Lãi 4.900k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 13/11 - 15/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 13/11 - 15/11/2017

 

Cặp 78,87 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

13/11 - Ngày 1 : 78,87 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 78,87,87 - Lãi 1.950k

Tháng 11: Lãi 4.550k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 12/11 - 14/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 12/11 - 14/11/2017

 

Cặp 57,75 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

12/11 - Ngày 1 : 57,75 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 57,75 ngày 1 - Lãi 1.150k

Tháng 11: Lãi 2.600k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 11/11 - 13/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 11/11 - 13/11/2017

 

Cặp 48,84 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

11/11 - Ngày 1 : 48,84 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 84 ngày 1 - Lãi 350k

Tháng 11: Lãi 1.450k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 08/11 - 10/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 08/11 - 10/11/2017

 

Cặp 03,30 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

08/11 - Ngày 1 : 03,30 x 10 điểm/con

09/11 - Ngày 2 : 03,30 x 30 điểm/con

10/11 - Ngày 3 : 03,30 x 100 điểm/con

KQ: Ăn 30 ngày 3 - Lãi 1.700k

Tháng 11: Lãi 1.100k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 05/10 - 07/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 05/11 - 07/11/2017

 

Cặp 15,51 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

05/11 - Ngày 1 : 15,51 x 10 điểm/con

06/11 - Ngày 2 : 15,51 x 30 điểm/con

07/11 - Ngày 3 : 15,51,12,21 x 50 điểm/con

 

KQ: Ăn 51 - Lỗ 2.300k

Tháng 11: Tạm thua 600k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 02/11 - 04/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 02/11 - 04/11/2017

 

Cặp 02,20 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

02/11 - Ngày 1 : 02,20 x 10 điểm/con

03/11 - Ngày 2 : 02,20 x 30 điểm/con

04/11 - Ngày 3 : 02,20 x 100 điểm/con

 

KQ: Ăn 02 ngày 3 - Lãi 1.700k

Tháng 11: Lãi 1.700k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 30/10 - 01/11/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 30/10 - 01/11/2017

 

Cặp 15,51 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

 

Với số vốn 10tr

30/10 - Ngày 1 : 15,51 x 10 điểm/con

31/10 - Ngày 2 : 15,51 x 30 điểm/con

01/11 - Ngày 2 : 15,51,14,41 x 50 điểm/con

Cuối tháng chơi an toàn, ngày mai bắt đầu khung của tháng 11

KQ: Ăn 41,51 - Lãi 1.700k

Tháng 10: Lãi 12.950k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28/10 - 30/10/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28/10 - 30/10/2017

 

Cặp 01,10 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

 

Với số vốn 10tr

28/10 - Ngày 1 : 01,10 x 10 điểm/con

29/10 - Ngày 2 : 01,10 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 10 - Lãi 600k

Tháng 10: Lãi 11.250k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 25/10 - 27/10/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 25/10 - 27/10/2017

 

Cặp 01,10 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

 

Với số vốn 10tr

25/10 - Ngày 1 : 01,10 x 10 điểm/con

26/10 - Ngày 2 : 01,10 x 30 điểm/con

27/10 - Ngày 3 : 01,10 x 100 điểm/con

KQ: Ăn 01 ngày 3 - Lãi 1.700k

Tháng 10: Lãi 10.650k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24/10 - 26/10/2017

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24/10 - 26/10/2017

 

Cặp 44,99 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

 

Với số vốn 10tr

24/10 - Ngày 1 : 44,99 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 44 - Lãi 350k

Tháng 10: Lãi 8.950k

Dautu888.com

 
Trang 3/12
3
... 12
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/