DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
CẶP NUÔI 3 NGÀY
 

Đây là cặp số được đưa ra từ việc nghiên cứu rất kỹ các dữ liệu lịch sử cùng việc qua sát rất kỹ tần số, tần suất nên khả năng chiến thắng rất cao 

Phương pháp chơi mới của chúng tôi yêu cầu bạn có đủ vốn cần thiết để chơi lâu dài và tuân thủ nghiêm ngặt theo cách chơi của chúng tôi.

Nếu các bạn có ít vốn hơn có thể giảm tỷ lệ chơi xuống tùy theo vốn của các bạn

1. Mức vốn đề nghị:

Mức vốn an toàn để chơi theo mức của web là 15tr

Trong đó 10tr dùng để chơi và 5tr dùng để đảm bảo an toàn.

Các bạn có ít vốn hơn hãy giảm tỷ lệ xuống, khi nào đủ vốn an toàn sẽ nâng tỷ lệ.

2. Cách chơi:

Nuôi theo tỉ lệ 1 - 3 - 10

Ví dụ mức vốn 10.000.000đ thì:

- Ngày 1: 10 điểm/con

- Ngày 2: 30 điểm/con

- Ngày 3: 100 điểm/con

Khi ăn, quay về mức vào tiền ngày 1 cho cặp nuôi tiếp theo

3. Yêu cầu:

 Vào tiền đúng tỉ lệ, cân đối vốn hợp lí, không chơi theo kiểu tất tay vì đây là lotto nuôi, cần vốn để chơi lâu dài và ổn định

 

XEM SỐ "CẶP NUÔI 3 NGÀY"  HÔM NAY >>>

 

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 20/07 - 22/07/2018

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 03/05 - 05/05/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 03/05 - 05/05/2018

 

Cặp  chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

03/05 - Ngày 1: 27,72 x 10 điểm/con

04/05 - Ngày 2: 27,72 x 30 điểm/con

05/05 - Ngày 3: 27,72 x 100 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 01/05 - 03/05/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 01/05 - 03/05/2018

 

Cặp  chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

01/05 - Ngày 1: 79,97 x 10 điểm/con

02/05 - Ngày 2: 79,97 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 79,79,97 ngày 2 - Lãi 5.400k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TẠM NGHỈ NGÀY 30/04/2018

Phương pháp CẶP NUÔI 3 NGÀY  tạm nghỉ chốt số ngày cuối tháng 30/04/2018

Ngày 01/05/2018 web hoạt động bình thường.

30/04 anh em có thể chơi vui vẻ : 30,31 x 5 điểm

Dautu888.com 

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28/04 - 30/04/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28/04 - 30/04/2018

 

Cặp 79,97 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

28/04 - Ngày 1: 79,97 x 10 điểm/con

29/04 - Ngày 2: 79,97 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 97 ngày 2 - Lãi 600k

 

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 27/04 - 29/04/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 27/04 - 29/04/2018

 

Cặp 16,61 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

27/04 - Ngày 1: 16,61 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 16 ngày 1- Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 26/04 - 28/04/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 26/04 - 28/04/2018

 

Cặp 25,52 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

26/04 - Ngày 1: 25,52 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 25,25 ngày 1 - Lãi 1.150k

 

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24/04 - 26/04/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24/04 - 26/04/2018

 

Cặp 26,62 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

24/04 - Ngày 1: 26,62 x 10 điểm/con

25/04 - Ngày 2: 26,62 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 62,62 ngày 2 - Lãi 3.000k

 

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 23/04 - 25/04/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 23/04 - 25/04/2018

 

Cặp 23,32 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

23/04 - Ngày 1: 23,32 x 10 điểm/con

KQ: Ăn 32 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 21/04 - 23/04/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 21/04 - 23/04/2018

 

Cặp 29,92 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

21/04 - Ngày 1: 29,92 x 10 điểm/con

22/04 - Ngày 2: 29,92 x 30 điểm/con

KQ: Ăn 92 ngày 2- Lãi 600k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 18/04 - 20/04/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 18/04 - 20/04/2018

 

Cặp 15,51 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

18/04 - Ngày 1: 15,51 x 10 điểm/con

19/04 - Ngày 2: 15,51 x 30 điểm/con

20/04 - Ngày 3: 15,51 x 100 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 15/04 - 17/04/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 15/04 - 17/04/2018

 

Cặp 49,94 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

15/04 - Ngày 1: 49,94 x 10 điểm/con

16/04 - Ngày 2: 49,94 x 30 điểm/con

17/04 - Ngày 3: 49,94 x 100 điểm/con

KQ: Ăn 49 ngày 3 - Lãi 1.700k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14/04 - 16/04/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14/04 - 16/04/2018

 

Cặp 68,86 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

14/04 - Ngày 1: 68,86  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 68 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 13/04 - 15/04/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 13/04 - 15/04/2018

 

Cặp 58,85 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

13/04 - Ngày 1: 58,85  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 85 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 10/04 -12/04/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 10/04 - 12/04/2018

 

Cặp 53,35 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

10/04 - Ngày 1: 35,53  x 10 điểm/con

11/04 - Ngày 2: 35,53  x 30 điểm/con

12/04 - Ngày 3: 35,53  x 100 điểm/con

KQ: Ăn 53 ngày 3 - Lãi 1.700k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 09/04 - 11/04/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 09/04 - 11/04/2018

 

Cặp 58,85 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

09/04 - Ngày 1: 58,85  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 85 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 08/04 -10/04/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 08/04 - 09/04/2018

 

Cặp 46,64 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

08/04 - Ngày 1: 46,64  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 46,64 ngày 1 - Lãi 1.150k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 07/04 - 09/04/2018

  CẶP NUÔI 2 NGÀY TỪ 07/04 - 09/04/2018

 

Cặp 36,63 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

07/04 - Ngày 1: 36,63  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 63 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 06/04 - 08/04/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 06/04 - 08/04/2018

 

Cặp 45,54 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

06/04 - Ngày 1: 45,54  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 54 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 05/03 - 07/03/2018

  CẶP NUÔI 2 NGÀY TỪ 05/04 - 07/04/2018

 

Cặp 35,53 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

05/04 - Ngày 1: 35,53  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 35 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 03/04 - 05/04/2016

  CẶP NUÔI 2 NGÀY TỪ 03/04 - 05/04/2018

 

Cặp 78,87 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

03/04 - Ngày 1: 78,87  x 10 điểm/con

04/04 - Ngày 2: 78,87  x 30 điểm/con

KQ: Ăn 87 ngày 2 - Lãi 600k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 02/04 - 04/04/2018

  CẶP NUÔI 2 NGÀY TỪ 02/04 - 04/04/2018

 

Cặp 16,61 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

02/04 - Ngày 1: 16,61  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 61 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 01/04 - 03/04/2018

  CẶP NUÔI 2 NGÀY TỪ 01/04 - 03/04/2018

 

Cặp 29,92 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

01/04 - Ngày 1: 29,92  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 29 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 31/03/2018

Ngày 31/03/2018 web nghỉ chốt số

Tổng kết tháng 3: 

Vốn 10tr - Cặp 3 ngày : Lãi 16.550.000 đ

Vốn 10tr - Song thủ lô : Lãi 20.500.000 đ

Vốn 10tr - Dàn 3 con: 22.900.000 đ

Ngày 31/03 anh em chơi vui vẻ

04,05 x 50 điểm/con

KQ: Ăn 04

Dautu888.com

CẶP NUÔI 2 NGÀY TỪ 30/03 - 31/03/2018

  CẶP NUÔI 2 NGÀY TỪ 30/03 - 31/03/2018

 

Cặp 61,16 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

30/03 - Ngày 1: 61,16  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 16 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 29/03 - 31/03/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 29/03 - 31/03/2018

 

Cặp 68,86 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

29/03 - Ngày 1: 68,86  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 68 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28/03 -30/03/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28/03 - 30/03/2018

 

Cặp 64,46 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

28/03 - Ngày 1: 64,46  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 64 ngày 1 - Lãi 350k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 26/03 - 28/03/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 26/03 - 28/03/2018

 

Cặp 67,76 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

26/03 - Ngày 1: 67,76  x 10 điểm/con

27/03 - Ngày 2: 67,76  x 30 điểm/con

KQ: Ăn 67,67 ngày 2 - Lãi 3.000k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 23/03 - 25/03/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 23/03 - 25/03/2018

 

Cặp 38,83 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

23/03 - Ngày 1: 38,83  x 10 điểm/con

24/03 - Ngày 2: 38,83  x 30 điểm/con

25/03 - Ngày 3: 38,83  x 100 điểm/con

KQ: 

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 20/03 - 22/03/2018

  CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 20/03 - 21/03/2018

 

Cặp 14,41 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

20/03 - Ngày 1: 14,41  x 10 điểm/con

21/03 - Ngày 2: 14,41  x 30 điểm/con

22/03 - Ngày 3: 14,41,15,51  x 50 điểm/con

KQ: Ăn 41 ngày 3 -Lỗ 2.300k

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 19/03 -21/03/2018

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 19/03 - 21/03/2018

 

Cặp 26,62 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

19/03 - Ngày 1: 26,62  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 62 ngày 1 - Lãi 350k

Hệ thống nạp thẻ bị lỗi, anh em liên hệ hotline 01238.567.678 để đc hỗ trợ

Dautu888.com

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 17/03 - 19/03/2018

 CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 17/03 - 19/03/2018

 

Cặp 37,73 chơi theo tỷ lệ 1:3:10

Với số vốn 10tr

17/03 - Ngày 1: 37,73  x 10 điểm/con

18/03 - Ngày 2: 37,73  x 30 điểm/con

KQ: Ăn 73,73 ngày 2 - Lãi 3.000k

Hệ thống nạp thẻ bị lỗi, anh em liên hệ hotline 01238.567.678 để đc hỗ trợ

Dautu888.com

 
Trang 2/13
2
... 13
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

thiet ke web thiet ke web lam web bơm cứu hỏa máy bơm ly tâm phụ kiện ống thép luồn dây diện ống ruột gà lõi thép ống thép luồn dây điện máy bơm cứu hỏa máy bơm chìm nước thải ebara

giúp trẻ ăn ngon trẻ biếng ăn giấy dầu chống thấm màng chống thấm hdpe vải địa kỹ thuật rọ đá rèm cửa rèm vải in cờ in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ rèm vải bàn cafe bàn bar