DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
CẶP NUÔI 3 NGÀY
 

Đây là cặp số được đưa ra từ việc nghiên cứu rất kỹ các dữ liệu lịch sử cùng việc qua sát rất kỹ tần số, tần suất nên khả năng chiến thắng rất cao 

Phương pháp chơi mới của chúng tôi yêu cầu bạn có đủ vốn cần thiết để chơi lâu dài và tuân thủ nghiêm ngặt theo cách chơi của chúng tôi.

Nếu các bạn có ít vốn hơn có thể giảm tỷ lệ chơi xuống tùy theo vốn của các bạn

1. Mức vốn đề nghị:

Mức vốn an toàn để chơi theo mức của web là 15tr

Trong đó 10tr dùng để chơi và 5tr dùng để đảm bảo an toàn.

Các bạn có ít vốn hơn hãy giảm tỷ lệ xuống, khi nào đủ vốn an toàn sẽ nâng tỷ lệ.

2. Cách chơi:

Nuôi theo tỉ lệ 1 - 3 - 10

Ví dụ mức vốn 10.000.000đ thì:

- Ngày 1: 10 điểm/con

- Ngày 2: 30 điểm/con

- Ngày 3: 100 điểm/con

Khi ăn, quay về mức vào tiền ngày 1 cho cặp nuôi tiếp theo

3. Yêu cầu:

 Vào tiền đúng tỉ lệ, cân đối vốn hợp lí, không chơi theo kiểu tất tay vì đây là lotto nuôi, cần vốn để chơi lâu dài và ổn định

 

XEM SỐ "CẶP NUÔI 3 NGÀY"  HÔM NAY >>>

 

 

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24/04 - 26/04/2018

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 13-15/06/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 13-15/06/2016

13/06 - Ngày 1: 48,84 x 10 điểm/con

14/06 - Ngày 2: 48,84 x 30 điểm/con

15/06 - Ngày 3 : 93,94,95,96 x 50 điểm/con (Chơi an toàn)

Ăn 94

THÁNG 6 ĐANG LÃI : 2.860K

Từ tháng 6/2016 web sẽ tính Lotto theo mức chơi 22,5k/1 điểm.

Khuyến khích bạn tìm những nơi có giá ghi vào rẻ, mỗi tháng lợi nhuận sẽ tăng rất nhiều.

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 11-13/06/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 11-13/06/2016

Với số vốn 10tr

11/06 - Ngày 1:  00,55 x 10 điểm/con

12/06 Ngày 2: 00,55 x 30 điểm/con

Ăn 00 ngày 2 => Lãi 600k

THÁNG 6 ĐANG LÃI : 5.160K

Từ tháng 6/2016 web sẽ tính Lotto theo mức chơi 22,5k/1 điểm.

Khuyến khích bạn tìm những nơi có giá ghi vào rẻ, mỗi tháng lợi nhuận sẽ tăng rất nhiều.

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 10-12/06/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 10-12/06/2016

Với số vốn 10tr

10/06 - 29,92 x 10 điểm/con

THÁNG 6 ĐANG LÃI : 4.560K

Từ tháng 6/2016 web sẽ tính Lotto theo mức chơi 22,5k/1 điểm.

Khuyến khích bạn tìm những nơi có giá ghi vào rẻ, mỗi tháng lợi nhuận sẽ tăng rất nhiều.

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 09-11/06/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 09-11/06/2016

Với số vốn 10tr

09/06 - Ngày 1: 18,81 x 10 điểm/con

Ăn 18,81 => Lãi 1.160k

THÁNG 6 ĐANG LÃI : 4.560K

Từ tháng 6/2016 web sẽ tính Lotto theo mức chơi 22,5k/1 điểm.

Khuyến khích bạn tìm những nơi có giá ghi vào rẻ, mỗi tháng lợi nhuận sẽ tăng rất nhiều.

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 08-10/06/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 08-10/06/2016

Với số vốn 10tr

08/06 - Ngày 1: 17,71 x 10 điểm/con

Ăn 17 ngày 1 => Lãi 350k

THÁNG 6 ĐANG LÃI : 3.400K

Từ tháng 6/2016 web sẽ tính Lotto theo mức chơi 22,5k/1 điểm.

Khuyến khích bạn tìm những nơi có giá ghi vào rẻ, mỗi tháng lợi nhuận sẽ tăng rất nhiều.

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 06-08/06/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 06-08/06/2016

Với số vốn 10tr

06/06 - Ngày 1: 25,52 x 10 điểm/con

07/06  - Ngày 2: 25,52 x 30 điểm/con

Ăn 52 ngày 2 => Lãi 600k

THÁNG 6 ĐANG LÃI : 3.050K

Từ tháng 6/2016 web sẽ tính Lotto theo mức chơi 22,5k/1 điểm.

Khuyến khích bạn tìm những nơi có giá ghi vào rẻ, mỗi tháng lợi nhuận sẽ tăng rất nhiều.

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 04-06/06/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 04-06/06/2016

Với số vốn 10tr

04/06 - Ngày 1: 06,60 x 10 điểm/con

05/06 - Ngày 2: 06,60 x 30 điểm/con 

Ăn 60 ngày 2 => Lãi 600k

THÁNG 6 ĐANG LÃI : 2.450K

Từ tháng 6/2016 web sẽ tính Lotto theo mức chơi 22,5k/1 điểm.

Khuyến khích bạn tìm những nơi có giá ghi vào rẻ, mỗi tháng lợi nhuận sẽ tăng rất nhiều.

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 03-05/06/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 03-05/06/2016

Với số vốn 10tr

03/06 - Ngày 1: 57,75 x 10 điểm/con

Ăn 57,75 ngày 1 => Lãi 1.150k

THÁNG 6 ĐANG LÃI 1.850K

Từ tháng 6/2016 web sẽ tính Lotto theo mức chơi 22,5k/1 điểm.

Khuyến khích bạn tìm những nơi có giá ghi vào rẻ, mỗi tháng lợi nhuận sẽ tăng rất nhiều.

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 02-04/06/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 02-04/06/2016

Với số vốn 10tr

02/06 - Ngày 1: 56,65 x 10 điểm/con 

Ăn 65 ngày 1 => Lãi 350k

Ad: Hà Nội

THÁNG 6 ĐANG LÃI 700K

Từ tháng 6/2016 web sẽ tính Lotto theo mức chơi 22,5k/1 điểm.

Khuyến khích bạn tìm những nơi có giá ghi vào rẻ, mỗi tháng lợi nhuận sẽ tăng rất nhiều.

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 01-03/06/2016 - Lãi 350k

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 01-03/06/2016

Với số vốn 10tr

01/06 - Ngày 1: 67,76 x 10 điểm/con - Ăn 76

Với số vốn 10tr - Tháng 6 đang lãi 350k

Từ tháng 6/2016 web sẽ tính Lotto theo mức chơi 22,5k/1 điểm.

Khuyến khích bạn tìm những nơi có giá ghi vào rẻ, mỗi tháng lợi nhuận sẽ tăng rất nhiều.

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 31/05-02/06/2016 - Lãi 1.140k

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 31-02/06/2016

Với số vốn 10tr

31/05 - Ngày 1: 15,51 x 10 điểm/con - Ăn 51,51

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28/05-30/05/2016

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 28-30/05/2016

Với số vốn 10tr

28/05 - Ngày 1: 69,96 x 10 điểm/con

29/05 - Ngày 2: 69,96,94 x 20 điểm/con 

30/05 - Ngày 3: 69,96,49,94 x 50 điểm/con

THÁNG 5 ĐANG LÃI 1.220k

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 27/05-29/05/2016 - Lãi 340k

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 27-29/05/2016

Với số vốn 10tr

27/05 - Ngày 1: 03,30 x 10 điểm/con - Ăn 03

Với số vốn 10tr - Chu kỳ này lãi 340k - Tháng 5 hiện đang lãi 7.660k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24/05-26/05/2016 - Ăn 57,57 => Lãi 1.560k

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 24-26/06/2016

Với số vốn 10tr

24/05 - Ngày 1: 15,51 x 10 điểm/con

25/05 - Ngày 2: 15,51 x 30 điểm/con

26/05 - Ngày 3: 57,75,56,65 x 50 điểm/con - Ăn 57,57

Chu kỳ này lãi 1.560k với số vốn 10tr - THÁNG 5 ĐANG LÃI: 7.320K

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 23/05-25/05/2016 - ĂN 43 NGÀY 1 => LÃI 340K

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 23-25/05/2016

Với số vốn 10tr

23/05 -Ngày 1: 34,43 x 10 điểm/con - ĂN 43

CHU KỲ NÀY LÃI 340K - THÁNG 5 ĐANG LÃI 5.760K

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 21/05-23/05/2016 - Lãi 560k

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 21-23/05/2016

Với số vốn 10tr

21/05 - Ngày 1: 09,90 x 10 điểm/con

22/05 - Ngày 2 09,90 x 30 điểm/con - Ăn 90

Với số vốn 10tr chu kỳ này lãi 560k - Tháng 5 hiện tại đang Lãi 5.420k

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 20/05-22/05/2016 - Lãi 340k

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 20-22/05/2016

Với số vốn 10tr

20/05 - Ngày 1: 58,85 x 10 điểm/con - Ăn 58

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 18/05-20/05/2016 - Lãi 2.960k

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 18-20/05/2016

Với số vốn 10tr

18/05 - Ngày 1: 35,53 x 10 điểm/con

19/05 - Ngày 2: 35,53 x 30 điểm/con

Ad: Hà Nội

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 17/05-19/05/2016 - Lãi 1.140k

CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 17-19/05/2016

Với số vốn 10tr

17/05 - Ngày 1: 23,32 x 10 điểm/con - Ăn 32,32

Ad: Hà nội

Trang 12/12
1 ...
12
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/