DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN
 

Trong chuyên mục này chúng tôi sẽ tổng hợp kết quả mà hệ thống Dautu888.com xây dựng cho chuyên mục CẶP NUÔI 3 NGÀY

Mỗi ngày dựa trên kết quả của các ngày trước, cùng với sự hỗ trợ của hệ thống phần mềm chúng tôi luôn có các cặp số có khả năng xuất hiện cao nhất cho mỗi ngày.

Để tránh việc anh em chúng ta cùng dồn vào một cặp số nào đó với số tiền hằng ngày quá lớn, dautu888.com sẽ post thông tin tham khảo từng ngày.

Anh em cứ hiểu đơn giản là : 1 tháng có 30 ngày thì mình sẽ nuôi 30 khung theo phương pháp cặp nuôi 3 ngày.

Chú ý: Nếu bạn nào có đủ vốn liếng các bạn có thể vào tất cả các khung trong tháng mà Ad tư vấn. Mỗi ngày sẽ có một khung khác nhau.

Mỗi tháng phương pháp này cho phép trượt khung từ 2 -3 lần vẫn đảm bảo có lãi cho anh em!

Dautu888.com

 

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 10/10 - 12/10/2017

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 28/08 - 30/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 28/08 - 30/08/2017

Với số vốn 10tr

28/08 - Ngày 1: 02,20  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 20 ngày 1 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 27/08 - 29/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 27/08 - 29/08/2017

Với số vốn 10tr

27/08 - Ngày 1: 25,52  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 52 - ngày 1 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 26/08 - 28/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 26/08 - 28/08/2017

Với số vốn 10tr

26/08 - Ngày 1: 35,53  x 10 điểm/con

27/08 - Ngày 2: 35,53  x 30 điểm/con

KQ: Ăn 35,35 ngày 2  - Lãi 3.000k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 24/08 - 26/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 24/08 - 26/08/2017

Với số vốn 10tr

24/08 - Ngày 1: 15,51  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 15 ngày 1 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 23/08 - 25/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 23/08 - 25/08/2017

Với số vốn 10tr

23/08 - Ngày 1: 17,71  x 10 điểm/con

24/08 - Ngày 2: 17,71  x 30 điểm/con

25/08 - Ngày 3: 17,71  x 100 điểm/con

KQ: 

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 22/08 - 24/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 22/08 - 24/08/2017

Với số vốn 10tr

22/08 - Ngày 1: 28,82  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 82 ngày 1 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 20/08 - 22/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 20/08 - 22/08/2017

Với số vốn 10tr

20/08 - Ngày 1: 33,88  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 88 ngày 1 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

LÔ NUÔI LŨY TIẾN TỪ NGÀY 19/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 19/08 - 21/08/2017

Với số vốn 10tr

19/08 - Ngày 1: 57,75  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 75 ngày 1 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 16/08 - 18/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 16/08 - 18/08/2017

Với số vốn 10tr

16/08 - Ngày 1: 93,39  x 10 điểm/con

17/08 - Ngày 2: 93,39  x 30 điểm/con

18/08 - Ngày 3: 93,39  x 100 điểm/con

KQ: Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 15/08 - 17/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 15/08 - 17/08/2017

Với số vốn 10tr

15/08 - Ngày 1: 13,31  x 10 điểm/con

KQ: ĂN 31 ngày 1- Lãi 350k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 14/08 - 16/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 14/08 - 16/08/2017

Với số vốn 10tr

14/08 - Ngày 1: 30,03  x 10 điểm/con

15/08 - Ngày 2: 30,03  x 30 điểm/con

KQ: Dừng khung này tại ngày 2 - 1.760k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 13/08 - 15/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 13/08 - 15/08/2017

Với số vốn 10tr

13/08 - Ngày 1: 34,43  x 10 điểm/con

14/08 - Ngày 2: 34,43  x 30 điểm/con

KQ: Ăn 34 ngày 2 - Lãi 600k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 12/08 - 14/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 12/08 - 14/08/2017

Với số vốn 10tr

12/08 - Ngày 1: 41,14  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 14 - Lãi 350k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 11/08 - 13/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 11/08 - 13/08/2017

Với số vốn 10tr

11/08 - Ngày 1: 40,04  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 40 - Lãi 350k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 10/08 - 12/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 10/08 - 12/08/2017

Với số vốn 10tr

10/08 - Ngày 1: 22,77  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 77 - Lãi 350k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 09/08 - 11/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 09/08 - 11/08/2017

Với số vốn 10tr

09/08 - Ngày 1: 39,93  x 10 điểm/con

10/08 - Ngày 2: 39,93  x 30 điểm/con

11/08 - Ngày 3: 39,93  x 100 điểm/con

KQ: Ăn 93  - Lãi 1.700k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 08/08 - 10/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 08/08 - 10/08/2017

Với số vốn 10tr

08/08 - Ngày 1: 07,70  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 08 - Lãi 350k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 07/08 - 09/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 07/08 - 09/07/2017

Với số vốn 10tr

07/08 - Ngày 1: 60,06  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 60 ngày 1 - Lãi 350k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 06/08 - 08/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 06/08 - 08/07/2017

Với số vốn 10tr

06/08 - Ngày 1: 78,87  x 10 điểm/con

07/08 - Ngày 2: 78,87  x 30 điểm/con

08/08 - Ngày 3: 78,87  x 100 điểm/con

KQ: Ăn 78,87,87 - Lãi 17.700k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 04/08 - 06/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 04/08 - 06/07/2017

Với số vốn 10tr

04/08 - Ngày 1: 13,31  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 31,31 - Lãi 1.150k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 03/08 - 05/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 03/08 - 05/07/2017

Với số vốn 10tr

03/08 - Ngày 1: 57,75  x 10 điểm/con

04/08 - Ngày 2: 57,75  x 30 điểm/con

05/08 - Ngày 3: 57,75,59,95  x 50 điểm/con

KQ: Ăn 75,75 - Lãi 1.700k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 02/08 - 04/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 02/08 - 04/07/2017

Với số vốn 10tr

02/08 - Ngày 1: 22,77  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 22 ngày 1 - Lãi 350k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 01/08 - 03/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 01/08 - 03/07/2017

Với số vốn 10tr

01/08 - Ngày 1: 59,95  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 59 ngày 1 - Lãi 350k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TẠM NGHỈ ĐẾN HẾT THÁNG 7/2017

Lô nuôi luỹ tiến tạm nghỉ đến hết tháng 7/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 15/07 - 17/07/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 15/07 - 17/07/2017

Với số vốn 10tr

15/07 - Ngày 1: 14,41  x 10 điểm/con

16/07 - Ngày 2: 14,41  x 30 điểm/con

KQ: 

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 13/07 - 15/07/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 13/07 - 15/07/2017

Với số vốn 10tr

13/07 - Ngày 1: 06,60  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 06 ngày 1

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 12/07 - 14/07/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 12/07 - 14/07/2017

Với số vốn 10tr

12/07 - Ngày 1: 40,04  x 10 điểm/con

13/07 - Ngày 2: 40,04  x 30 điểm/con

KQ: Ăn 40 ngày 2 

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 10/07 - 12/07/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 10/07 - 12/07/2017

Với số vốn 10tr

10/07 - Ngày 1: 35,53  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 53 ngày 1

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 07/07 - 09/07/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 07/07 - 09/07/2017

Với số vốn 10tr

07/07 - Ngày 1: 35,53  x 10 điểm/con

08/07 - Ngày 2: 35,53  x 30 điểm/con

09/07 - Ngày 3: 35,53,34,43  x 50 điểm/con

KQ:  Ăn 35,35,53,53,43,43 - Lãi 17.700k

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 04/07 - 06/07/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 04/07 - 06/07/2017

Với số vốn 10tr

04/07 - Ngày 1: 46,64  x 10 điểm/con

05/07 - Ngày 2: 46,64  x 30 điểm/con

06/07 - Ngày 3: 46,64  x 100 điểm/con

KQ: 

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 03/07 - 05/07/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 03/07 - 05/07/2017

Với số vốn 10tr

03/07 - Ngày 1: 39,93  x 10 điểm/con

KQ:  ĂN 93 ngày 1 - Lãi 350k

dautu888.com

Trang 2/5
2
... 5
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/