DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN
 

Trong chuyên mục này chúng tôi sẽ tổng hợp kết quả mà hệ thống Dautu888.com xây dựng cho chuyên mục CẶP NUÔI 3 NGÀY

Mỗi ngày dựa trên kết quả của các ngày trước, cùng với sự hỗ trợ của hệ thống phần mềm chúng tôi luôn có các cặp số có khả năng xuất hiện cao nhất cho mỗi ngày.

Để tránh việc anh em chúng ta cùng dồn vào một cặp số nào đó với số tiền hằng ngày quá lớn, dautu888.com sẽ post thông tin tham khảo từng ngày.

Anh em cứ hiểu đơn giản là : 1 tháng có 30 ngày thì mình sẽ nuôi 30 khung theo phương pháp cặp nuôi 3 ngày.

Chú ý: Nếu bạn nào có đủ vốn liếng các bạn có thể vào tất cả các khung trong tháng mà Ad tư vấn. Mỗi ngày sẽ có một khung khác nhau.

Mỗi tháng phương pháp này cho phép trượt khung từ 2 -3 lần vẫn đảm bảo có lãi cho anh em!

Dautu888.com

 

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 10/10 - 12/10/2017

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 12/10 - 14/10/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 12/10 - 14/10/2017

Với số vốn 10tr

12/10 - Ngày 1: 18,81  x 10 điểm/con

 

KQ:  Ăn 18 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 07/10 - 09/10/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 07/10 - 09/10/2017

Với số vốn 10tr

07/10 - Ngày 1: 09,90  x 10 điểm/con

KQ:  Ăn 90 ngày 1 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 04/10 - 06/10/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 04/10 - 06/10/2017

Với số vốn 10tr

04/10 - Ngày 1: 37,73  x 10 điểm/con

KQ:   Ăn 73 ngày 1 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 03/10 - 05/10/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 03/10 - 05/10/2017

Với số vốn 10tr

03/10 - Ngày 1: 33,88  x 10 điểm/con

04/10 - Ngày 2: 33,88  x 30 điểm/con

05/10 - Ngày 3: 33,88,38,83  x 50 điểm/con

KQ:   Ăn 33 - lỗ 2.300k (khung này ad xin lỗi anh em nhé, mất tiền oan)

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 02/10 - 04/10/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 02/10 - 04/10/2017

Với số vốn 10tr

02/10 - Ngày 1: 02,20  x 10 điểm/con

03/10 - Ngày 2: 02,20  x 30 điểm/con

KQ:   ĂN 02,02 - Lãi 3.000k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 01/10 - 03/10/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 01/10 - 03/10/2017

Với số vốn 10tr

01/10 - Ngày 1: 28,82  x 10 điểm/con

02/10 - Ngày 2: 28,82  x 30 điểm/con

KQ:   Ăn 28,28,82,82 - Lãi 7.800k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

TỔNG KẾT THÁNG 9 CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN

TỔNG KẾT THÁNG 9/2017

THÁNG 9/2017 PHƯƠNG PHÁP CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN:

LÃI 11.850K

Hôm nay 30/09/2017 nghỉ một ngày, ngày mai tiếp tục chốt số tháng 10.

Chúc anh em Bigwin!

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 29/09 - 01/10/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 29/09 - 01/10/2017

Với số vốn 10tr

29/09 - Ngày 1: 11,66  x 10 điểm/con

 

KQ:   Ăn 66 ngày 1 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 28/09 - 30/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 28/09 - 30/09/2017

Với số vốn 10tr

28/09 - Ngày 1: 16,61  x 10 điểm/con

29/09 - Ngày 2: 16,61  x 30 điểm/con

 

KQ: Ăn 16 ngày 2 - Lãi 600k  

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 27/09 - 29/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 27/09 - 29/09/2017

Với số vốn 10tr

27/09 - Ngày 1: 47,74  x 10 điểm/con

KQ:   Ăn 74 ngày 1

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 25/09 - 27/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 25/09 - 27/09/2017

Với số vốn 10tr

25/09 - Ngày 1: 00,55  x 10 điểm/con

26/09 - Ngày 2: 00,55  x 30 điểm/con

27/09 - Ngày 3: 00,55  x 100 điểm/con

 

KQ:   

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 24/09 - 26/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 24/09 - 26/09/2017

Với số vốn 10tr

24/09 - Ngày 1: 49,94  x 10 điểm/con

25/09 - Ngày 2: 49,94  x 30 điểm/con

26/09 - Ngày 3: 49,94,89,98  x 50 điểm/con

KQ:   Ăn 89,94 - Lãi 1.700k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 23/09 - 25/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 23/09 - 25/09/2017

Với số vốn 10tr

23/09 - Ngày 1: 56,65  x 10 điểm/con

KQ:   Ăn 56 ngày 1 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 21/09 - 23/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 21/09 - 23/09/2017

Với số vốn 10tr

21/09 - Ngày 1: 23,32  x 10 điểm/con

22/09 - Ngày 2: 23,32  x 30 điểm/con

23/09 - Ngày 2: 23,32,24,42  x 50 điểm/con

 

KQ:   Ăn 23,23 ngày 3 - Lãi 1.700k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 20/09 - 22/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 20/09 - 22/09/2017

Với số vốn 10tr

20/09 - Ngày 1: 08,80  x 10 điểm/con

21/09 - Ngày 2: 08,80  x 30 điểm/con

22/09 - Ngày 3: 08,80,04,40  x 50 điểm/con

KQ:   Ăn 08 - Lỗ 2.300k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 19/09 - 21/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 19/09 - 21/09/2017

Với số vốn 10tr

19/09 - Ngày 1: 37,73  x 10 điểm/con

20/09 - Ngày 2: 37,73  x 30 điểm/con

 

KQ:   Ăn 73 - Lãi 600k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 18/09 - 20/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 18/09 - 20/09/2017

Với số vốn 10tr

18/09 - Ngày 1: 00,55  x 10 điểm/con

19/09 - Ngày 1: 00,55  x 30 điểm/con

 

KQ:   Ăn 00 - Lãi 600k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 17/09 - 19/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 17/09 - 19/09/2017

Với số vốn 10tr

17/09 - Ngày 1: 18,81  x 10 điểm/con

 

KQ:   Ăn 18 ngày 1 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 15/09 - 17/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 15/09 - 17/09/2017

Với số vốn 10tr

15/09 - Ngày 1: 19,91  x 10 điểm/con

16/09 - Ngày 2: 19,91  x 30 điểm/con

KQ:   Ăn 91,91 - Lãi 3.000k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 14/09 - 16/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 14/09 - 16/09/2017

Với số vốn 10tr

14/09 - Ngày 1: 26,62  x 10 điểm/con

15/09 - Ngày 2: 26,62  x 30 điểm/con

16/09 - Ngày 3: 26,62  x 100 điểm/con

KQ:   Ăn 26 ngày 3 - Lãi 1.700k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 13/09 - 15/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 13/09 - 15/09/2017

Với số vốn 10tr

13/09 - Ngày 1: 89,98  x 10 điểm/con

KQ:   Ăn 89 ngày 1 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 12/09 - 14/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 12/09 - 14/09/2017

Với số vốn 10tr

12/09 - Ngày 1: 89,98  x 10 điểm/con

KQ:   Ăn 98 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 11/09 - 13/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 11/09 - 13/09/2017

Với số vốn 10tr

11/09 - Ngày 1: 24,42  x 10 điểm/con

12/09 - Ngày 2: 24,42  x 30 điểm/con

13/09 - Ngày 3: 24,42  x 100 điểm/con

KQ:   Ăn 24,24,24 - Lãi 17.700k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 10/09 - 12/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 10/09 - 12/09/2017

Với số vốn 10tr

10/09 - Ngày 1: 27,72  x 10 điểm/con

11/09 - Ngày 2: 27,72  x 30 điểm/con

KQ:   Ăn 72 - Lãi 600k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 09/09 - 11/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 09/09 - 11/09/2017

Với số vốn 10tr

09/09 - Ngày 1: 23,32  x 10 điểm/con

KQ:   Ăn 32 ngày 1

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 08/09 - 10/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 08/09 - 10/09/2017

Với số vốn 10tr

08/09 - Ngày 1: 44,99  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 99  

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 06/09 - 08/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 06/09 - 08/09/2017

Với số vốn 10tr

06/09 - Ngày 1: 27,72  x 10 điểm/con

07/09 - Ngày 2: 27,72  x 30 điểm/con

08/09 - Ngày 3: 27,72,17,18  x 50 điểm/con

KQ: 

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ 05/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 05/09 - 07/09/2017

Với số vốn 10tr

05/09 - Ngày 1: 79,97  x 10 điểm/con

06/09 - Ngày 2: 79,97  x 30 điểm/con

07/09 - Ngày 2: 79,97  x 100 điểm/con

KQ: Ăn 79 - Lãi 1.700k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 04/09 - 06/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 04/09 - 06/09/2017

Với số vốn 10tr

04/09 - Ngày 1: 11,66  x 10 điểm/con

KQ: Ăn 11 - Lãi 350k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 02/09 - 04/09/2017

CẶP 3 NGÀY NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 02/09 - 04/09/2017

Với số vốn 10tr

02/09 - Ngày 1: 56,65  x 10 điểm/con

03/09 - Ngày 2: 56,65  x 30 điểm/con

KQ: Ăn 65 ngày 2 - Lãi 600k 

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 29/08 - 31/08/2017

LÔ NUÔI LUỸ TIẾN TỪ NGÀY 29/08 - 31/08/2017

Với số vốn 10tr

29/08 - Ngày 1: 79,97  x 10 điểm/con

30/08 - Ngày 2: 79,97  x 30 điểm/con

KQ: Ăn 79 ngày 2 - Lãi 600k

Page cũ bị hack mất nên web dùng page mới này nhé anh em : https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/

dautu888.com

Trang 1/5
1
... 5
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/